Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Amflora: Odlingstillstånd beviljat utan miljökonsekvensbedömning

Dokument - 21 december, 2010
2010 blev året då Sverige för första gången tillät kommersiell odling av en genmodifierad gröda, den kontroversiella potatissorten Amflora som tillförts en antibiotikaresistent gen. Trots att det saknas tillräcklig och oberoende forskning kring vilka risker och konsekvenser GMO kan ha för miljö, biologisk mångfald, jordbruk, samt djur och människors hälsa, tilläts svenska Plant Science Sweden, ett dotterföretag till tyska kemijätten BASF, att etablera Amflora-odlingar. Tillståndet kom med stora krav på att odlingarna skulle kontrolleras noggrant.

Amflora: Odlingstillstånd beviljat utan miljökonsekvensbedömning

Det stod snabbt klart att Plant Science Sweden mist all kontroll över odlingarna i Norrbotten. Redan första säsongen visade det sig att flera exemplar av den otillåtna GMO-potatissorten Amadea blandats in i de norrbottniska odlingarna, och det svenska jordbruksverket fick beordra destruering av samtliga potatisplantorna.

EU-kommissionen godkände Amflora under våren 2010. Flera länder agerade omedelbart och förbjöd odling av Amflora. Ungern har exempelvis stämt kommissionen för godkännande av GMO-potatisen utan tillräcklig riskbedömning.

Potatis är ett baslivsmedel i svenska folkets kosthållning, och trots att Amflora enbart ska användas för att framställa stärkelse finns stor risk för att den blandas med andra potatissorter och kontaminerar konventionella potatisodlingar.

Den här rapporten visar varför riskbedömningen av Amflora är helt och hållet undermålig, och argumenterar för att Amflora inte bör odlas.
Amflora: Odlingstillstånd beviljat utan miljökonsekvensbedömning