Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Herbicidtolerans och GMO-grödor

Varför världen måste göra sig redo att sluta använda glyfosat

Dokument - 22 oktober, 2012
Glyfosat har marknadsförts som ”säkert”. Men vetenskapliga undersökningar ifrågasätter glyfosats säkerhet och även dess mest välkända kommersiella form, Roundup. Bevismaterialet som denna rapport presenterar visar att glyfosatbaserade produkter kan ha en negativ inverkan på människors och djurs hälsa samt att det finns ett brådskande behov av en granskning av säkerheten hos dessa bekämpningsmedel.

Herbicidtolerans och GMO-grödor