Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Kris i Sveriges hav

Kartläggning av kustnära länsstyrelsers arbete med marina skyddade områden

Dokument - 21 mars, 2011
“Havspolitiken är en prioriterad del av regeringens arbete.” “Regeringen ger havsmiljöfrågorna hög prioritet.”

Det är formuleringar som regelbundet återkommer när Sveriges regering beskriver sin politik för att skapa “/.../en helhetssyn på hur vi använder haven och ett arbete för att bevara och återställa havens ekosystem”. (Citat från www.regeringen.se).


Syftet med kartläggningen är att få en bild av hur arbetet hos ansvariga länsstyrelser fungerar i praktiken, vilka resurser länsstyrelserna har att skydda känsliga och särskilt värdefulla marina miljöer, med särskilt fokus på hur nätverket av marina Natura 2000-områden upprättats.

GN0172-kartleggning-final

Ämnen