Ekologisk odling ger mat utan förstörelse

© Greenpeace/Emma Stoner

Hållbart jordbruk och GMO

Greenpeace arbetar för att ställa om till ett jordbruk, som är bra för planeten och för oss människor. Hälsosam mat som odlats i samklang
med naturen – inte emot den. Jordbruksmetoder som hjälper oss att
klara klimatförändringarna.

Snabba fakta om jordbruk:

  • Tio företag kontrollerar nästan 70 procent av världens frömarknad. Företagskontrollen över jordbruket ger jordbrukare färre möjligheter att välja hur och vad de vill odla.

  • Industriella jordbruksmetoder (industrial polluting agriculture) använder konstgödsel och giftiga kemikalier som förorenar våra vatten och jordar – våra viktigaste tillgångar för att kunna förse världen med hälsosam mat nu och i framtiden.

  • Överanvändningen av konstgödsel i industriellt jordbruk bidrar till klimatförändringen.

  • Genmodifierade grödor kan inte förse världen med mat. 99.5 procent av jordbrukarna världen över odlar inte genmodifierade grödor. FN:s jordbrukspanel menar att lösningen ligger i ett hållbart jordbruk och anpassning till effekterna av klimatförändringarna, inte i GMO.

 

De senaste uppdateringarna

 

Blockad av potatislager i Norrbotten

Artikel | 19 maj, 2011 på 8:57

I en lagerbyggnad i Nedre Vojakkala i Tornedalen förvaras den genmodifierade potatissorten Amflora: "Amflora har godkänts för odling utan att man har genomfört tillräckliga, oberoende studier om eventuella risker för hälsa och miljö. De...

GMO-förbud rycker närmare

Artikel | 14 april, 2011 på 13:44

Miljöutskottet i EU-parlamentet röstade idag igenom nya regler som stärker förslagsunderlaget att låta Europas länder själva bestämma om man ska införa nationella förbud mot genmodifierade grödor (GMO).

Scan säger nej till genmodifierade organismer

Artikel | 23 mars, 2011 på 13:47

Livsmedelsjätten Scan meddelar att man från och med 1:a maj kommer återta kravet på GMO-fritt foder till grisar. Vi är glada att Scan - en av Skandinaviens största livsmedelsproducenter - tagit ett aktivt steg i riktning mot en hållbar, trygg...

Amflora: Odlingstillstånd beviljat utan miljökonsekvensbedömning

Dokument | 21 december, 2010 på 16:09

2010 blev året då Sverige för första gången tillät kommersiell odling av en genmodifierad gröda, den kontroversiella potatissorten Amflora som tillförts en antibiotikaresistent gen. Trots att det saknas tillräcklig och oberoende forskning kring...

11 - 15 av 19 resultat.