Giftiga kemikalier är ofrånkomliga i ett industriellt jordbruk

© Greenpeace/Daniel Beltra

Problemet – industriellt (förorenande) jordbruk

Hur skadligt är genmodifiering av växter? Behöver vi förlita oss på
giftiga kemikalier? Kan “business as usual” i jordbruket förse oss med
mat i framtiden? Greenpeace jobbar med allt detta och mer.

  • Jordbruket står för 14 procent av de globala utsläppen av växthusgaser. Ekologiskajordbruksmetoder kan hjälpa till att minska de utsläppen och hjälpa jordbrukare att hantera klimatförändringarna.

  • Genetiskt modifierade grödor gör oss beroende av giftiga kemikalier och ger företagen kontroll över jordbruket.

  • Förorening av grundvattnet, färre ställen där man kan fiska och fler ogrässorter som är motståndskraftiga mot ogräsmedel: dessa är bara några av problemen som följer med det industriella jordbrukets beroende av giftiga kemikalier.

  • Ekologiskt jordbruk kan producera 30 procent mer mat per hektar än konventionellt jordbruk. Ekologiskt jordbruk ger människor tillgång till mat där den behövs som mest.

De senaste uppdateringarna

 

En miljon européer tvingar EU att se över GMO-lag

Bild | 9 december, 2010 på 14:12

En miljon européer från 27 länder tvingar EU att ompröva sitt tidigare beslut att inte låta medlemsländer själva förbjuda GMO inom landets gränser. Medborgarna kräver ett stopp för genmodifierade grödor (GMO) till dess att oberoende,...

En av de olagliga GMO

Bild | 13 september, 2010 på 12:49

En av de olagliga GMO-potatisarna som hittades i Haparanda där en tillåten GMO-odling kontaminerats.

Greenpeace

Bild | 13 september, 2010 på 1:00

Greenpeace-aktivister genomför en protestaktion vid Jordbruksverket i Jönköping för att förmå den ansvariga myndigheten att beordra att kontaminerade GMO-odlingar i Norrbotten förstörs som en försiktighetsåtgärd mot vidare spridning.

Greenpeace

Bild | 13 september, 2010 på 1:00

Greenpeace-aktivister genomför en protestaktion vid Jordbruksverket i Jönköping för att förmå den ansvariga myndigheten att beordra att kontaminerade GMO-odlingar i Norrboten förstörs som en försiktighetsåtgärd mot vidare spridning.

Greenpeace protesterar utanför Jordbruksverket

Bild | 13 september, 2010 på 0:00

Greenpeace protesterar utanför Jordbruksverket med krav om att stoppa spridningen av GMO. I förra veckan upptäcktes att en experimentell, genetiskt modifierad potatissort - Amadea - har vuxit olagligt och obemärkt på fälten i Norrbotten under...

Enligt Världshälsoorganisationen och Europeiska

Bild | 11 april, 2010 på 1:00

Enligt Världshälsoorganisationen och Europeiska läkemedelsmyndigheten kan den gen som tillförts Amflora bland annat utgöra ett hot mot den grupp antibiotika som är viktig i kampen mot allvarliga, globala sjukdomar, till exempel tuberkulos.

Patrik Eriksson

Bild | 11 april, 2010 på 1:00

Patrik Eriksson, Greenpeace Sverige, talar vid Greenpeace protest mot de första kommersiella odlingarna av den kontroversiella genmodifierade potatissorten Amflora.

För att protestera mot cirka att regeringen

Bild | 11 april, 2010 på 1:00

För att protestera mot cirka att regeringen nu öppnar för de första kommersiella odlingarna av den kontroversiella genmodifierade potatissorten Amflora åt ca 150 deltagare garanterat GMO-fri potatissoppa vid bord som formade ordet ”NEJ” utanför...

1 - 10 av 48 resultat.