Rädda våra hav - styr upp EU:s fiskepolitik!

Var tionde år ser våra politiker över EU-lagarna som reglerar fisket. Just nu pågår det arbetet och de nya lagarna ska träda i kraft 2013. Detta är en unik chans att rädda våra hav. Misslyckas politikerna tar det ytterligare tio år innan fisket kan göras mer hållbart och risken är stor att det då är för sent.

Mer information om videonEn EU-flaggad bottentrålare i Nordatlanten. © Greenpeace/Kate Davison

CFP (The Common Fisheries Policy) är EU:s gemensamma fiskeripolitik, en uppsättning lagar som gäller för alla fiskeflottor från alla EU-länder, oavsett var de fiskar. Lagarna reglerar vem som får fiska, vad som får fiskas, var och när. Lagarna borde garantera att fisket genomförs på ett hållbart sätt samt att fiskare kan tjäna in sitt uppehälle. Men den gemensamma fiskeripolitiken fungerar inte som det är tänkt, och som ett resultat av överfisket håller våra stora hav snabbt på att tömmas på liv.

Var tionde år ser våra politiker över EU-lagarna som reglerar fisket. Just nu pågår det arbetet och de nya lagarna ska träda i kraft 2013. I Sverige är det jordbruksminister Eskil Erlandsson som ska göra det jobbet. Detta är en unik chans att rädda våra hav. Misslyckas politikerna tar det ytterligare tio år innan fisket kan göras mer hållbart och risken är stor att det då är för sent.

Hur EU borde reformera sina fiskeregler

  • Stoppa överfisket och minska storleken på fiskeflottan genom att först skrota de mest destruktiva och slösaktiga fiskemetoderna.

  • Stötta ett nätverk av marina reservat där fiske förbjuds.
  • Följa forskarnas råd och stoppa EU-ministrar från att sätta fiskekvoter som ligger högre än de nivåer som forskning rekommenderat.
  • Stoppa destruktivt fiske: Fiske bör bara tillåtas efter att man genomfört en miljökonsekvensbeskrivning och de minst destruktiva fiskemetoderna ska ges företräde.
  • - Skapa öppenhet i förvaltningen - säkerställa en transparens vid beslutsfattande och finansiering.


Europas stora fiskeflotta ödelägger våra hav från Arktis till Antarktis. EU:s fiskebåtar fiskar nästan mest av alla i hela världen, medan fiskebestånden ett efter ett kollapsar och havsmiljön pressas av effekterna från klimatförändringarna.

EUs fiskeflotta stjäl fisk i andra länder

Aktion mot spansk trålare. © Greenpeace/Christian Åslund

Efter att ha överexploaterat fiskebestånden hemma i Europa så letar många av EU:s fiskefartyg sig längre och längre ut till havs. Detta betyder att jättestora fabriksfartyg nu tävlar med lokala fiskare i utvecklingsländer. Lokalbefolkningen, som är beroende av fiske för sitt uppehälle och sin mat, drivs in i fattigdom och ibland kriminalitet.


De europeiska fabriksskeppen kan fånga mer fisk på en timme än vad en typisk lokal fiskebåt fångar på en månad. Fisken fångas, bearbetas och fryses ombord så att skeppen kan stanna ute till havs i flera månader åt gången.

Skövling finansierad av oss EU-medborgare

En flotta av framförallt spanska och franska djuphavstrålare stöttas av EU för att skövla havsbottnen. Bottentrålning i djuphaven är en av de mest destruktiva och slösaktiga fiskemetoder som finns. Tonvis av fisk, koraller och annat unikt bottenliv offras för att få tag på djuphavslevande fiskarter som fram tills helt nyligen inte ens var kända av forskningen.
Metoden innebär att stora, tunga nät dras längs med botten på ned till flera tusen meters djup och krossar allt som finns där. Utan statliga subventioner skulle det inte löna sig att fiska på detta sätt.

Västafrikansk fiskebåt. © Greenpeace/Christian Åslund

Spanien är Europas största fiskenation och också den som har den största globala räckvidden. Deras flotta står för en fjärdedel av EU:s totala kapacitet och 15 procent av fångsterna. Landets fiskenäring får nästan 50 procent av EU:s fiskesubventioner. Den spanska regeringen har framförallt använt dessa pengar till att bygga ut sin industriella fiskeflotta som använder destruktiva fiskemetoder, såsom bottentrålning. Bidrag har till och med betalats ut till ägare som man vet har fiskat illegalt.

"Det finns helt enkelt för många båtar där ute. För tio år sedan kunde jag åka ut för en dag och hämta min fångst. Nu måste jag åka ut mycket längre, och i upp till två veckor, trots detta minskar fångsten".
- Ismael, småskalig fiskare från Mauretanien

Efter fyra decennier av EU:s fiskeripolitik är de flesta fiskebestånd överfiskade och många marina ekosystem allvarligt skadade eller förstörda. Fiskeflottorna tar ut mer fisk från haven än vad som kan återskapas på naturlig väg.

Läs mer om EUs gemensamma fiskepolitik i den här foldern (du kan också ladda ner den som PDF)

De senaste uppdateringarna

 

Rädda räkan!

Blogginlägg av Jan Isakson | 18 december, 2012

Idag möts EU:s fiskeriministrar i Bryssel för att bland annat besluta om nästa års kvoter för fisket i Nordsjön, inklusive Skagerrak och Kattegatt.  Dessutom röstar EU-parlamentets fiskeutskott om en ny gemensam fiskeripolitik för EU...

Fiskare som fuskar

Dokument | 15 december, 2012 på 6:18

En ny granskning som Greenpeace har gjort visar att Sverige inte lever upp till EU:s förbud mot dumpning av fisk och skaldjur. Uppgradering, att dumpa fångst för att öka vinsten, är förbjuden sedan 2009. Ändå slänger svenska yrkesfiskare årligen...

Eskil stod upp mot dansken!

Blogginlägg av Jan Isakson | 13 juni, 2012

I EU:s vatten är över 70 procent av våra vanligaste fiskar överfiskade eller utom biologiskt säkra gränser.  Därför måste unionens katastrofala fiskeripolitik förändras.  Dessvärre har  Danmark i sin roll som ordförande i EU haft...

Vi bevakar riksdagsdebatten om fiske och marina reservat

Blogginlägg av Jan Isakson | 24 april, 2012

Onsdagen den 25 april bjuder på två viktiga riksdagsdebatter. Först kommer ledamöterna debattera naturvård och biologisk mångfald, direkt efter följer debatten om fiskeripolitiken. Flera av de förslag som kommer att diskuteras rör...

EU:s rovfiske i Västafrika hotar försörjningen för miljoner människor

Artikel | 24 februari, 2012 på 16:08

EU har under lång tid överexploaterat sina egna fiskevatten vilket resulterat i att nio av tio kommersiella fiskbestånd idag är överfiskade i Europa. Därför är EU:s fiskefartyg nu i full färd med att plundra fiskevattnen utanför Västafrika istället.

And why the hell should i be paying for sea destruction?

Blogginlägg av Dima Litvinov | 21 oktober, 2011

I remember the first time I saw a deep-sea bottom trawler out on the Hatton Bank out in the middle of the Atlantic.  A huge ship with rust spots all along the water line, with a giant winch that wound kilometers of cable. The vessel...

Låt Spanien bli fiskets Biggest Loser!

Blogginlägg av Therese Jacobson | 4 oktober, 2011

Fisken i våra hav håller på att ta slut, det råder det ingen tvekan om. Och det är den kraftigt uppsvällda fiskeflottan som är problemet, det har Europas alla beslutsfattare vetat om i många år. Ändå görs det ingenting! Just nu har...

Fiskebrott lönar sig

Blogginlägg av Jan Isakson | 15 oktober, 2010

Idag besöker Henrik Hoegh, danmarks fiskeriminister, landets åklagarmyndighet för att diskutera beviskraven för fiskebrott . Kraven är nämligen mycket höga, både i Danmark och Sverige. Besöket är en direkt följd av att Greenpeace...

Med kakor hos partrålare

Blogginlägg av Ludvig | 27 april, 2007

Av Ludvig ombord på Arctic Sunrise © Greenpeace/Tillman Saker händer ibland väldigt plötsligt här ute. Precis som jag skickat iväg det förra blogginlägget, stötte vi på ett par intressanta fiskebåtar som såg ut att tråla...

SEGER - lasten är illegal!

Artikel | 18 april, 2006 på 0:00

Aktivisterna kommer ner från kranen på fraktfartyget Binar 4 efter 6 dagars blockad. Det Panama-flaggade kinesiska fartyget anlände till Las Palmas lastad med fisk som stulits från guineanskt vatten. Idag förklarade spanska och guineanska...

1 - 10 av 11 resultat.

Ämnen