Greenpeace strategiska arbete mot kärnkraft

2007 Kärnavfall under luppen

Greenpeace bordar fartyget Atlantic Osprey, som är lastat med radioaktivt avfall på väg från Sverige till Sellafield i Storbritannien. Varken Sverige eller Storbritannien har någon lösning för slutförvar av kärnavfall, vilket innebär att svenska myndigheter i praktiken dumpar giftigt avfall i ett annat land - vilket strider mot svensk lag. 

2010 Protest mot ny kärnkraft

Greenpeace placerar 40 kärnavfallstunnor utanför miljödepartementet i protest mot regeringens förslag att tillåta ny kärnkraft. Dagen innan omröstningen tar sig Greenpeace-aktivister in på Forsmarks kärnkraftverk. 

Miljöminister Andreas Carlgren, ansvarig för säkerheten på kärnkraftverken, tillsätter en utredning om hur säkerheten ska förbättras, som ett resultat av aktionerna. 

2011 Ringhals polisanmält

Greenpeace polisanmäler Ringhals för grov oaktsamhet. Kärnkraftverkets har under minst två års tid underlåtit att uppfyll de säkerhetskrav som finns för verksamheten.

Att ledningen inte åtgärdat bristerna är allvarligt och gör att Greenpeace polisanmäler VD:n. 

2012 Riskabla reaktorer

Greenpeace släpper en rapport som visar att säkerhetsläget är allvarliga på alla svenska kärnkraftverk. Bland de allvarliga incidenterna finns brand i en reaktorinneslutning, kvarglömda svetsrester i nödkylningssystemen, sprickor i reaktorkärl, flera olika snabbstopp och upphittat sprängämne på Ringhals.

Den oberoende kärnkraftsexperten Oda Becker menar att läger är så allvarligt att samtliga svenska kärnkraftverk omedelbart borde tas ur drift. 

2012 Stresstest

Greenpeace genomför ett test av den fysiska säkerheten på svenska kärnkraftverk. Runt 70 aktivister tar sig in på de båda verken och vissa kan stanna kvar på området i över ett dygn utan att upptäckas.

Miljöminister Lena Ek, ansvarig för säkerheten på kärnkraftverken, kallar efter aktionen till sig kärnkraftoperatörerna och kräver att få en åtgärdsplan för förbättrad säkerhet inom en månad.

2013 Luftburet stresstest

Greenpeace fortsätter att testa säkerheten i svenska kärnkraftsverk. En aktivist flyger obehindrat in över Ringhals och släpper ballonger på reaktortaket.

Testet visar att Ringhals är väldigt sårbart för en attack eller en olycka från luften, en potentiell fara som inte förutsetts av industrin eller myndigheter. Trots säkerhetsbristerna och den reella risken som luftburna attacker innebär får kärnkraftverket fortsätta utan några åtgärder. 

2014 Pensionsbesked för kärnkraften

Greenpeace levererar ett pensionsbesked till svensk kärnkraftsindustri. 

Sverige har 4 av de 10 äldsta reaktorerna i Europa och i år kommer alla 4 att passera 40-årsgränsen, deras ursprungliga så kallade tekniska livslängd. 

De senaste uppdateringarna

 

Stopp för ny kärnkraft

Blogginlägg av Rolf Lindahl | 23 januari, 2015

Idag inleds en ny era i svensk energipolitik. Äntligen kan den energipolitiska ”knuten” i Sverige låsas upp. Beskedet att det nu är totalt stopp för ny kärnkraft i Sverige är inte bara efterlängtat – det är ett epokskifte. Nu kan vi...

Farliga förbindelser

Blogginlägg av Rolf Lindahl | 3 november, 2014

I fredags kunde Greenpeace avslöja att den ansvariga myndigheten för kärnkraftssäkerhet i Sverige – Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) – aktivt sponsrat och medverkat till lobbykampanjer för mer och ny kärnkraft . Greenpeace rapport ...

Hur ställer sig Cecilia Malmström till subventioner av kärnkraft?

Blogginlägg av Rolf Lindahl | 6 oktober, 2014

På onsdag ska EU-kommissionen diskutera det kontroversiella förslaget att godkänna att Storbritannien inför massiva subventioner för konstruktion av den nya kärnkraftsreaktorn Hinkley Point C. Genom förslaget vill britterna låsa...

Framtiden är förnybar: Greenpeace kommenterar energiöverenskommelsen

Blogginlägg av Annika Jacobson | 1 oktober, 2014

Idag har Socialdemokraterna och Miljöpartiet enats om en energiuppgörelse som innebär att kärnkraften ska fasas ut och att Sverige på sikt ska ha 100 procent förnybar energi. Vattenfalls planer på ny kärnkraft avbryts och höjda...

Hälsning till vår nya regering om kärnkraft

Blogginlägg av Rolf Lindahl | 29 september, 2014

Det är märkligt. I valdebatten har journalisterna envisats med att ställa frågor till våra partiledare om huruvida det blir någon ny kärnkraft. Varför medierna gör en ickefråga till en av de mest omdebatterade frågorna i energipolitiken...

Ett år utan kärnkraft i Japan

Blogginlägg av Rolf Lindahl | 15 september, 2014

Till följd av kärnkraftsolyckan i Fukushima för drygt tre år sedan har Japans regering gradvis stängt ned sin kärnkraft. Idag, den 15 september, har Japan – världens tredje största ekonomi – varit fullkomligt kärnkraftsfritt i...

Nya regler för gammal kärnkraft

Blogginlägg av Rolf Lindahl | 26 augusti, 2014

En tredjedel av de 151 kärnreaktorerna i drift i Europa vid sidan av Ryssland, kommer inom tre år att passera den tekniska livslängd som de ursprungligen konstruerades för, vilket vanligen är 30-40 år. I Sverige kommer i år samtliga...

Verkligheten ljusår före Björklund

Blogginlägg av Annika Jacobson | 14 augusti, 2014

DI rapporterar idag om att regeringen undersöker möjligheten att bygga en ny forskningsreaktor. 1,5 miljarder beräknas den nya reaktorn kosta. En satsning som Björklund hoppas ska göra Sverige ”världsledande" inom ny kärnteknikforsknin...

Inga fler Tjernobyl – Nej till ny rysk kärnkraft i Bottenviken

Blogginlägg av Rolf Lindahl | 26 april, 2014

Det finländska energibolaget Fennovoima planerar att ta sig in på elmarknaden år 2024 med ett helt nytt reaktorprojekt: Ryska statens bolag Rosatom och dess reaktortyp VVER-1200 (AES-2006). Greenpeace oroas över de allvarliga...

När baskraft blivit bromskraft

Blogginlägg av Rolf Lindahl | 20 mars, 2014

Kärnkraftsindustrin och dess förespråkare har länge trummat in begreppet ”baskraft” (läs kärnkraft) som själva fundamentet för en trygg elförsörjning: utan kärnkraft stannar Sverige, industrin tvingas flytta utomlands, vi förlorar...

1 - 10 av 416 resultat.

Ämnen