Greenpeace strategiska arbete mot kärnkraft

2007 Kärnavfall under luppen

Greenpeace bordar fartyget Atlantic Osprey, som är lastat med radioaktivt avfall på väg från Sverige till Sellafield i Storbritannien. Varken Sverige eller Storbritannien har någon lösning för slutförvar av kärnavfall, vilket innebär att svenska myndigheter i praktiken dumpar giftigt avfall i ett annat land - vilket strider mot svensk lag. 

2010 Protest mot ny kärnkraft

Greenpeace placerar 40 kärnavfallstunnor utanför miljödepartementet i protest mot regeringens förslag att tillåta ny kärnkraft. Dagen innan omröstningen tar sig Greenpeace-aktivister in på Forsmarks kärnkraftverk. 

Miljöminister Andreas Carlgren, ansvarig för säkerheten på kärnkraftverken, tillsätter en utredning om hur säkerheten ska förbättras, som ett resultat av aktionerna. 

2011 Ringhals polisanmält

Greenpeace polisanmäler Ringhals för grov oaktsamhet. Kärnkraftverkets har under minst två års tid underlåtit att uppfyll de säkerhetskrav som finns för verksamheten.

Att ledningen inte åtgärdat bristerna är allvarligt och gör att Greenpeace polisanmäler VD:n. 

2012 Riskabla reaktorer

Greenpeace släpper en rapport som visar att säkerhetsläget är allvarliga på alla svenska kärnkraftverk. Bland de allvarliga incidenterna finns brand i en reaktorinneslutning, kvarglömda svetsrester i nödkylningssystemen, sprickor i reaktorkärl, flera olika snabbstopp och upphittat sprängämne på Ringhals.

Den oberoende kärnkraftsexperten Oda Becker menar att läger är så allvarligt att samtliga svenska kärnkraftverk omedelbart borde tas ur drift. 

2012 Stresstest

Greenpeace genomför ett test av den fysiska säkerheten på svenska kärnkraftverk. Runt 70 aktivister tar sig in på de båda verken och vissa kan stanna kvar på området i över ett dygn utan att upptäckas.

Miljöminister Lena Ek, ansvarig för säkerheten på kärnkraftverken, kallar efter aktionen till sig kärnkraftoperatörerna och kräver att få en åtgärdsplan för förbättrad säkerhet inom en månad.

2013 Luftburet stresstest

Greenpeace fortsätter att testa säkerheten i svenska kärnkraftsverk. En aktivist flyger obehindrat in över Ringhals och släpper ballonger på reaktortaket.

Testet visar att Ringhals är väldigt sårbart för en attack eller en olycka från luften, en potentiell fara som inte förutsetts av industrin eller myndigheter. Trots säkerhetsbristerna och den reella risken som luftburna attacker innebär får kärnkraftverket fortsätta utan några åtgärder. 

2014 Pensionsbesked för kärnkraften

Greenpeace levererar ett pensionsbesked till svensk kärnkraftsindustri. 

Sverige har 4 av de 10 äldsta reaktorerna i Europa och i år kommer alla 4 att passera 40-årsgränsen, deras ursprungliga så kallade tekniska livslängd. 

De senaste uppdateringarna

 

Endast en stängd reaktor är en säker reaktor

Blogginlägg av Rolf Lindahl | 28 april, 2015

Dagens besked från Vattenfall att tidigarelägga stängningen av reaktorerna Ringhals 1 och 2 är välkommet. Inte en dag för tidigt. Greenpeace har åtskilliga gånger visat på riskerna med att driva dessa gamla riskabla reaktorer .

Vill du också att Vattenfalls kol ska stanna i marken - berätta det för de som bestämmer!

Blogginlägg av Em Petersson | 31 mars, 2015

Världens forskare är överens - om vi ska klara oss från förödande effekter av klimatförändringarna måste majoriteten av de fossila bränslena stanna i marken. Ledare för världens länder och företag måste ta klimatansvar.   För...

8 mars: tips på kvinnor med koll

Blogginlägg av Greenpeace Sverige | 8 mars, 2015

Vi på Greenpeace vet att det finns många kvinnor med stor kunskap och erfarenhet i vår bransch. Kvinnor som arbetar med hållbarhet och nya lösningar i näringslivet, som forskar på våra högskolor och universitet och som är skarpa...

Gammal kärnkraft, nya risker

Blogginlägg av Rolf Lindahl | 5 mars, 2015

Den 5 mars 2014, för ett år sedan, genomförde aktivister från Greenpeace en aktion vid Oskarshamns kärnkraftverk. De hängde upp en tio meter bred banderoll på reaktorn Oskarshamn 2 med ett tydligt budskap: Det är tid för pension för...

Bakläxa för SSM:s kärnkraftsplan

Blogginlägg av Rolf Lindahl | 2 mars, 2015

Greenpeace kräver att Strålsäkerhetsmyndigheten får bakläxa för en slarvigt genomförd och torftigt utarbetad handlingsplan för hur man ska ta lärdomarna från Fukushima vidare. Efter kärnkraftsolyckan i Fukushima beslutade EU att...

Greenpeace överklagar kärnkraftsbrister till regeringen

Blogginlägg av Rolf Lindahl | 27 februari, 2015

Trots inte mindre än 23 förelägganden och ett stort antal påpekade brister har Strålsäkerhetsmyndigheten godkänt en säkerhetsredovisning för kärnreaktorn Oskarshamn 2. En godkänd säkerhetsredovisning är en förutsättning för en...

Tusentals sprickor i belgiska reaktorer - ett globalt kärnkraftsproblem

Blogginlägg av Kendra Ulrich, Eloi Glorieux | 20 februari, 2015

Tänk dig en 33-årig asfaltsväg: sliten av väder och tidens tand, sprucken och skrovlig efter årtionden av till synes ofarligt vatten som sipprat ner genom gropar och tjälskador och som sedan fryst, expanderat och hotar att bryta sönder...

Sluta hjälpa fossilindustrin med våra sparpengar

Blogginlägg av Rolf Lindahl | 11 februari, 2015

Det finns många sätt för företag, organisationer och privatpersoner att påverka klimatet. Ett sätt är att se till investeringar och sparpengar inte läggs på fossilenergin. Tyvärr händer händer detta alltför ofta. Stockholms stad är...

Nuclear Power – A Distraction from Climate Action

Dokument | 27 januari, 2015 på 10:33

The nuclear industry, and some politicians, claim that nuclear power, as a low carbon source, needs to be part of the energy mix and solution. Greenpeace contends that nuclear energy would cost too much to deliver too little and too late, while...

Stopp för ny kärnkraft

Blogginlägg av Rolf Lindahl | 23 januari, 2015

Idag inleds en ny era i svensk energipolitik. Äntligen kan den energipolitiska ”knuten” i Sverige låsas upp. Beskedet att det nu är totalt stopp för ny kärnkraft i Sverige är inte bara efterlängtat – det är ett epokskifte. Nu kan vi...

1 - 10 av 425 resultat.

Ämnen