Anthony Perrett

Sida - 3 oktober, 2013
.
Anthony Perrett

Anthony Perrett

Aktivist
Wales
Ålder: 32

Anthony är från Newport i Wales. Han är stolt över sitt land och sitt kulturarv, och brinner för att skydda det.

Anthony engagerar sig i hållbar utveckling och miljöfrågor och har gjort välgrundade beslut baserade på hans egen personliga forskning och erfarenheter i energilösningar.

Anthonys passion för att värna om miljön har legat till grund för hans pedagogiska resa där han studerat och erhållit en examen i skogsbruk. Anthony är övertygad om att utbildning i skogsmarksförvaltning och hållbar markanvändning är nyckeln till den framtida utvecklingen av våra samhällen.

Anthony tycker om att arbeta utomhus. Han är också styrelseledamot i ett företag som uppmuntrar till och stöder användningen av förnybar energi. Han menar att investeringar i förnybara energilösningar, snarare än att fortsätta utnyttja fossila bränslen, så småningom kommer att bidra till att stabilisera jordens klimat och miljö för framtida generationer.