Ruslan Yakushev

Sida - 4 oktober, 2013
.
Ruslan Yakushev

Ruslan Yakushev

Besättningsmedlem
Ukraina
Ålder: 33

Ruslan är från Odessa i Ukraina

Ruslan’s hobbies include watching football matches with friends and cooking. He has played the guitar since the age of seven.
Ruslans fritidsintressen är bland annat att laga mat och titta på fotboll med kompisar. Han har spelat guitarr sedan han var sju år gammal.

År 2001 tog Ruslan en universitetsexamen i produktionsteknik.