© Greenpeace/Nick Cobbing

 


Marina reservat

Vad Arktis behöver är ett permanent, lagligt skydd som gör det förbjudet att borra efter olja, fiska industriellt och bedriva gruvdrift. Ett marint reservat - som skyddar Arktis från all exploatering - skulle ge Arktis invånare bättre förutsättningar att klara de mycket svåra påfrestningar som klimatförändring och havsförsurning för med sig. 

Vi på Greenpeace menar att de delar av Arktis som historiskt varit skyddade av havsisen, måste fortsätta skyddas av ett starkt regelverk. Här ska ingen industriell verksamhet, som utvinning av olja, gas, mineraler eller fiske, vara tillåten. I resten av Arktis ska ingen ny oljeutvinning tillåtas, eftersom det innebär alltför stora risker för ekosystem och befolkning.

Fiske med destruktiva redskap ska inte vara tillåtet i någon del av Arktis, inte heller fiske på bestånd med vetenskapligt osäker status.