Hjälp oss få Facebook att "ogilla" kol

"Gilla" kampanjen

Sida - 3 februari, 2011
Vi vill att Facebook ska sluta med kol och lova att använda 100 procent förnybar energi för sina servrar och datacenter. Därigenom skulle de förutom att minska sin egen koldioxidpåverkan sätta en standard för andra aktörer inom IT-branschen.


Dela på Facebook

Facebooks förhållande till kol

Facebook meddelade i februari att de kommer att bygga ett enormt datacenter i Oregon, med de allra mest energieffektiva datorerna, för att betjäna hundratals miljoner vänner på Facebook. Men tyvärr kommer centret att drivas med hjälp av kolkraft - den allra smutsigaste energikällan och största klimatboven på jorden.

Facebook kan naturligtvis styra över var nyinvesteringar ska ske, vilken sorts el de köper och författa sin egen energipolicy. De kan också använda sitt starka varumärke för att förespråka användandet av förnybar energi.

Eftersom Facebook har den kontrollen kan de förbinda sig att fasa ut beroendet av kol, och visa andra inom IT-sektorn att det är möjligt.

Klimat och IT

Greenpeace har arbetat ett halvt årtionde för att förmå IT-industrin att bli grönare. Facebooks kolproblem representerar IT-industrins ökande behov av energi. Tillväxttakten tyder för närvarande på att datacenter och telecom-nätverk, kommer att konsumera 1 963 miljarder kilowattimmar år 2020. Det är mer än tre gånger så mycket som idag, och mer än Frankrike, Tyskland, Kanada och Brasilien sammanräknade förbrukar!

Facebook bryr sig om vad allmänheten säger. Vi kan få Facebook att sluta med kol.

Taggar