OCEANEN

Oceanen zijn ons grootste ecosysteem en ondersteunen alle leven op aarde. Overbevissing, mijnbouw en andere industriële activiteiten bedreigen de vitale functies van onze oceanen. We moeten ze dus beschermen!

HET PROBLEEM

Oceanen zijn ons grootste ecosysteem en ondersteunen alle leven op aarde. Ze produceren de helft van alle zuurstof en spelen een sleutelrol in de warmteregulering van onze planeet. Overbevissing, mijnbouw en andere industriële activiteiten bedreigen de vitale functies van onze oceanen. Daarbij komen nog uitdagingen als de opwarming van de aarde, de verzuring van ons zeewater en de plasticvervuiling. Omdat de grootste mariene biodiversiteit buiten landelijke grenzen ligt, kan deze alleen door internationale samenwerking beschermd worden.

WAT WE DOEN

De bescherming van onze oceanen is voor Greenpeace een kerntaak. Na jarenlange campagnevoering werd zo op de biodiversiteitstop COP15 aangenomen dat 30% van de oceanen beschermd moet worden. Ook voeren wij al decennialang acties en politieke druk uit op internationale onderhandelingen voor een oceanenverdrag. In 2023 werd tijdens de Verenigde Naties conferentie in New York eindelijk een overeenstemming bereikt over het beschermen van de oceanen. Het is een historisch VN-verdrag dat noodzakelijk is om de gevolgen van de klimaatcrisis op te vangen en de oceanen levend te houden. Tot slot pleiten we voor een moratorium op diepzeemijnbouw.

MEER INFORMATIE OVER ONZE BIODIVERSITEITCAMPAGNE