BOSSEN

Bossen zijn cruciaal voor de gezondheid en het welzijn van mensen, dieren en onze planeet. Toch worden bossen wereldwijd vernietigd, met enorme gevolgen voor de biodiversiteit en de inheemse volkeren die in deze bossen leven.

HET PROBLEEM

Zowat twee derde van alles wat op het land leeft, of het nu om planten of dieren gaat, woont in het bos. Bossen slaan ook tonnen CO2 op. Ze zijn dus noodzakelijk om de biodiversiteitscrisis en de klimaatcrisis in te perken. Toch wordt er nog steeds gekapt in het Amazonewoud voor sojaproductie om bij ons de veestapel te voeden, en raast de kaalkap in Scandinavische bossen door voor papier- en houtproductie. Ook in België zijn bossen vogelvrij, voornamelijk door verdere verkaveling. 20% van de wereldwijde broeikasgasemissies zijn rechtstreeks toe te schrijven aan ontbossing.

WAT WE DOEN

Om de kaalkap van onze bossen tegen te gaan, pleiten wij voor Europese en Belgische wetten die onze bossen beter beschermen. Zo bestrijden we ontbossing in het Amazonewoud door strengere controles te eisen tegen geïmporteerde ontbossing, denk bijvoorbeeld aan koffie of vlees in onze winkelkar. Ook ijveren we voor wettelijke bescherming van Vlaamse bossen, via onderzoek en beleidswerk, samen met onze partner BOS+. Tot slot ondersteunen we burgercollectieven over heel België in hun strijd om hun geliefde bossen te beschermen. Zo ondersteunden we de bos-bezetters van het Luikse Chartreuse-bos dat door aanhoudend protest gered werd van verkaveling.

MEER INFORMATIE OVER ONZE BIODIVERSITEITCAMPAGNE