Een zeventigtal mensen heeft samen met Greenpeace een maand lang de luchtkwaliteit gemeten in zes Waalse steden. De resultaten zijn zorgwekkender dan wat de cijfers van officiële meetpunten weergeven. Van alle deelnemers ademt 60,3% lucht in van matige of slechte kwaliteit. Maar liefst 8,8% ademt lucht in van zeer slechte kwaliteit die de wettelijke limiet overschrijdt. Greenpeace wil dat de Waalse overheid dringend actie onderneemt en pleit voor een Waalse CurieuzeNeuzen.

Van 17 augustus tot 14 september 2018 hebben een zeventigtal vrijwilligers in hun straat de luchtkwaliteit gemeten, meer bepaald de hoeveelheid stikstofdioxide (NO2). De deelnemers komen uit Doornik, Bergen, La Louvière, Charleroi, Namen en Luik. “Mensen, jong en oud, wonen en verplaatsen zich elke dag in hun stad. De Waalse overheid blijft het probleem ontkennen, maar uit onze metingen blijkt duidelijk dat de lucht in de Waalse steden vervuild is en een bedreiging vormt voor de gezondheid van de inwoners. De officiële Waalse meetstations aan de rand van de stad of in landelijk gebied geven geen goed beeld van de luchtvervuiling waar veel Walen dagelijks aan blootstaan”, zegt Elodie Mertz, experte Luchtkwaliteit bij Greenpeace.

Verontrustende resultaten

De resultaten bevestigen dat ook de inwoners van Waalse steden vervuilde lucht inademen, met grote gevolgen voor hun gezondheid.[1] Van alle deelnemers ademt slechts 30,9% lucht in van een goede of aanvaardbare kwaliteit; 60,3% ademt lucht in van matige tot slechte kwaliteit; en 8,8% ademt lucht in van zeer slechte kwaliteit die de wettelijke limiet (of Europese grenswaarde) overschrijdt. In Namen werd de hoogste concentratie gemeten: de Patenierstraat kampt met een NO2-vervuiling van 58,60 µg/m3 (jaargemiddelde).[2]

Tijd voor politieke actie

De Waalse burgers liggen niet meteen wakker van luchtvervuiling, omdat de officiële cijfers geruststellend lijken. Net daarom heeft Greenpeace vorig jaar een juridische procedure opgestart tegen het Waalse Gewest. De organisatie eist meer inspanningen om het meten van luchtvervuiling representatief te maken, ook in de steden. De pleidooien in deze rechtszaak vinden vandaag (2 oktober) plaats in Namen.

Alles begint bij correcte informatie. “Wij willen dat het Waalse gewest de luchtvervuiling in de steden beter in kaart brengt. Wanneer krijgen we in Wallonië een even ambitieus initiatief als CurieuzeNeuzen, waarbij de Vlaamse overheid samen met 20.000 mensen de luchtkwaliteit meet”, vraagt Elodie Mertz zich af. Daarnaast wil Greenpeace dat de lokale en regionale politici werk maken van een betrouwbaar en efficiënt openbaar vervoer, van degelijke fiets- en wandelpaden en van het invoeren van (ultra-)lage emissiezones en circulatieplannen. “Deze maatregelen zullen ervoor zorgen dat er geen vervuilende wagens meer rondrijden in onze steden. Dat is niet enkel een goede zaak voor de luchtkwaliteit en onze gezondheid, maar ook voor het klimaat”, besluit Elodie Mertz.

Bekijk de resultaten van onze metingen via monairmarue.be

Noten:

[1] De EU-grenswaarde voor NO2 is dezelfde als de aanbevolen waarde door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), met name 40 µg/m3 jaargemiddelde concentratie. Voor de interpretatie van de resultaten heeft Greenpeace echter rekening gehouden met de meest recente gezondheidsaanbevelingen die spreken over een negatief en reëel effect van vervuiling op de gezondheid vanaf de drempel van 20 μg/m³. Lees de studie van Greenpeace: Every Breath a Threat – Een adembenemende studie.

[2] Het rapport met alle cijfers is verkrijgbaar op eenvoudig verzoek.

Contact:

Sarah Jacobs, Persverantwoordelijke Greenpeace: 0496/26.31.91