Deze week publiceerde Greenpeace België de resultaten van een onderzoek naar autoreclame. We analyseerden 686 online advertenties van Volkswagen, Peugeot, Opel, BMW, Renault, Mercedes en Ford en vergeleken die met de zelfverklaarde klimaatambities van deze autofabrikanten. Wat blijkt? Maar liefst drie op de vier advertenties promoten nog steeds voertuigen op fossiele brandstoffen. De industrie volhardt zo in haar gewoonte om ambitieuze klimaatactie uit te stellen. Daarom eisen wij een verbod op reclame voor fossiele brandstoffen en producten.

Ons onderzoek vergelijkt de ambitie van de zeven grootste autofabrikanten met hun reclamestrategieën om te zien hoe consistent ze zijn. Of ook: hoe verhouden hun woorden zich tot hun daden. We analyseerden 686 online advertenties op Facebook en Instagram van oktober tot december 2021. 

Een groot deel van de advertenties prijst auto’s aan die nog afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen en dus ook CO2 uitstoten. Benzine- en dieselauto’s zijn nog steeds goed voor gemiddeld 49% van alle advertenties. Als we daar hybrides bij optellen, een valse oplossing want vaak even vervuilend, komen we uit op een gemiddelde van 76%. De slechtste presteerders zijn Ford en Peugeot, bij wie respectievelijk niet minder dan 100% en 86,5% van de advertenties voor benzine-, diesel- of hybride voertuigen zijn.

Zijn elektrische voertuigen dan een mirakeloplossing? Uiteraard niet. Maar de elektrificatie van een krimpend wagenpark is wel een belangrijk deel van de oplossing om tot een klimaatvriendelijke mobiliteit te komen. Als we afgaan op hun marketingstrategie, lijken de autofabrikanten hier geen haast bij te hebben. 

Het aandeel elektrische voertuigen neemt toe maar, in het licht van de ernst van de klimaatcrisis, gebeurt dit nog veel te schoorvoetend. De vaststelling dat de meeste autofabrikanten vandaag nog overwegend adverteren voor fossiel is veelzeggend. Dat wil zeggen dat de EU regelgeving en de achterpoortjes daarin dit mogelijk maken. Dat kunnen we niet langer tolereren. Fabrikanten kunnen nog steeds op korte termijn vooral voertuigen op fossiele brandstoffen verkopen en dan vooral de meest vervuilende (die ook de hoogste winstmarges hebben), waardoor ze onze straten nog voor de komende 10 tot 15 jaar dreigen te overspoelen met auto’s die het klimaat en onze gezondheid schaden.

Ons onderzoek toont een enorme kloof tussen wat autofabrikanten zeggen en wat ze doen. Ze zeggen te willen mikken op koolstofvrije voertuigen maar promoten wel nog vooral auto’s op fossiele brandstoffen die nog erg lang het klimaat mee zullen vervuilen. Als grote klimaatvervuilers stellen ze hun eigen winsten koppig boven het klimaat. 

Tabak is schadelijk voor de volksgezondheid. Dat was de reden om destijds een verbod op tabaksreclame in te voeren. Fossiele brandstoffen zijn vandaag nog schadelijker voor de volksgezondheid én liggen aan de basis van de klimaatcrisis. 

Daarom pleiten wij voor een verbod op fossiele reclame, inclusief reclame van bedrijven die nog fossiele voertuigen onze straten induwen.

Ik deel op Facebook Ik deel op Twitter Ik deel op Whatsapp