Wetenschappers van het IPCC, het Intergovernmental Panel on Climate Change, hebben vandaag hun Werkgroep II-rapport uitgebracht. De bevindingen van het rapport, dat toegespitst is op de gevolgen van de klimaatopwarming en de aanpassing en kwetsbaarheid van de planeet, zijn uiterst gedetailleerd en alarmerend. De aanzienlijke schade en verliezen die mensen en ecosystemen zullen lijden, zullen verergeren met elke verdere stijging van de temperatuur op aarde.

Volgens het IPCC was het sterftecijfer als gevolg van overstromingen, droogtes en stormen in het afgelopen decennium in zeer kwetsbare regio’s 15 keer zo hoog als in weinig kwetsbare regio’s. 

Voor een groot deel van de wereldbevolking is de klimaatcrisis al een zaak van leven of dood. De verstoring van het klimaat gaat sneller dan verwacht en is omvangrijker en ernstiger dan we ons hadden voorgesteld”, zegt Joeri Thijs, woordvoerder van Greenpeace België.

Hoewel de armste landen van de wereld weinig of niets hebben bijgedragen aan de klimaatcrisis, betalen zij toch de hoogste prijs. Sociale ongelijkheid zal het effect van de klimaatcrisis nog versterken. Daarom is het cruciaal dat we onze acties voor het klimaat baseren op rechtvaardigheid en solidariteit.

Bescherming van de biodiversiteit

In het IPCC-rapport wordt ook het cruciale verband tussen klimaat- en natuurbescherming erkend. Onze planeet kan alleen tegen de klimaatcrisis bestand zijn als we de strijd aanbinden met de vernietiging van de biodiversiteit, die momenteel alleen maar toeneemt.

Regeringen wereldwijd moeten zich ertoe verbinden om tegen 2030 ten minste 30% van het land en van de oceanen te beschermen, zegt Joeri Thijs. “We moeten de ecosystemen dringend beschermen en herstellen. Het welzijn van de mensheid hangt hier rechtstreeks van af.”

Cruciaal decennium om uit de fossiele brandstoffen te stappen

De opwarming van de aarde beperken tot 1,5°C is nog steeds mogelijk, maar vergt dringende beslissingen. Tijdens de laatste klimaattop COP26 hebben de politici toegegeven dat hun huidige verbintenissen ontoereikend zijn. “Zowel staten als bedrijven moeten rekening houden met deze belangrijke nieuwe wetenschappelijke waarschuwing,” legt Joeri Thijs uit.

Een drastische vermindering van de CO2-uitstoot is noodzakelijk om de gevolgen, risico’s en onomkeerbare verliezen gelinkt aan de klimaatcrisis te beperken. “Dit vereist een stopzetting van nieuwe projecten voor fossiele brandstoffen en een einde aan de massale subsidies voor de fossiele industrie. De plannen voor de geleidelijke afschaffing van fossiele brandstoffen moeten werknemers en getroffen gemeenschappen ondersteunen en een rechtvaardige transitie waarborgen”.

En België?

Ondanks het feit dat België getekend is door de dodelijke overstromingen van afgelopen zomer, heeft ons land de boot gemist bij de klimaatop in Glasgow. Grotendeels door blokkage van de Vlaamse regering toonde België daar te weinig ambitie.

Ons land zal koste wat kost zijn verantwoordelijkheid moeten nemen op de biodiversiteitstop in China in april en ook op de volgende COP 27 in Egypte. Wij roepen België op zich te verbinden tot een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 65% tegen 2030. Het vermijden van een temperatuurstijging van meer dan 1,5°C moet onze topprioriteit worden. Elke tiende van een graad telt. België moet ook zijn verantwoordelijkheid nemen door zijn adaptatie- en veerkrachtplan te actualiseren en natuur en mens opnieuw centraal te stellen.” 

Lees de volledige analyse van het IPCC-rapport door Greenpeace.

Het rapport dat het IPCC vandaag publiceert, is het tweede van drie delen. Zie hier de details van de verschillende werkgroepen.