REPowerEU, het plan van de Europese Commissie om een einde te maken aan de Europese afhankelijkheid van energie-import uit Rusland, zal conflicten, mensenrechtenschendingen en milieuvernietiging blijven financieren, terwijl mensen in Europa met hoge energiefacturen blijven zitten, reageert Greenpeace.

Het plan, dat vandaag is gepubliceerd, richt zich op diversificatie van de Europese invoer van olie, gas en uranium van andere leveranciers dan Rusland, in plaats van een einde te maken aan Europa’s afhankelijkheid van deze brandstoffen.

Joeri Thijs, woordvoerder bij Greenpeace België, reageert:

“De focus van de Commissie op het louter inruilen van de ene bron van vuile brandstof voor de andere, houdt de financiering van milieuvernietiging en schendingen van de mensenrechten in stand, en riskeert ons voor de komende decennia vast te klinken aan fossiel gas. De EU moet werk maken van een echt plan om fossiele brandstoffen geleidelijk uit te bannen en investeringen in energiebesparing en hernieuwbare energiebronnen te versnellen. Zo’n plan zou een einde maken aan de Europese afhankelijkheid van import en tegelijkertijd de energiefacturen voor gewone mensen omlaag halen, in plaats van de winsten van energiebedrijven te vergroten.”

“Ook in België zien we absoluut geen ambitie om voluit in te zetten op structurele maatregelen die zowel onze energieafhankelijkheid van twijfelachtige regimes als Rusland, de klimaatcrisis én de hoge energiefacturen aanpakken”, zegt Thijs.

Uit een recente analyse van het Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) bleek dat ons land een belangrijke draaischijf is voor fossiele brandstoffen uit Rusland. Greenpeace roept alle Belgische overheden opnieuw op om de invoer van Russische brandstoffen versneld uit te faseren én op de proppen te komen met een noodplan voor energiebesparing.

“Onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen wakkert oorlogen en de klimaatcrisis aan en zadelt ons op met steeds hogere energieprijzen. Het zou onverantwoord zijn om onze import van Russisch fossiel enkel te verschuiven naar bijvoorbeeld meer olie uit Saudi-Arabië of vervuilend schaliegas uit de VS”, besluit Thijs. “Als onze regeringen in tijden van oorlog, klimaat- en energiecrisis nog geen drastische energiebesparende maatregelen kunnen nemen, wanneer dan wel?”

Noot:Greenpeace EU zal later vandaag een analyse van de voorstellen publiceren, zodra de definitieve documenten beschikbaar zijn. Voor updates, kijk op www.greenpeace.eu en www.twitter.com/GreenpeaceEU