De veertien activisten van Greenpeace België die zaterdag tijdens een actie bij de gasterminal van Fluxys in Zeebrugge werden gearresteerd, zijn vanmiddag vrijgelaten na twee nachten in de gevangenis. Ze zijn gedagvaard en moeten op 7 juni voor de rechter verschijnen. Greenpeace is opgelucht over hun vrijlating, maar noemt deze gang van zaken pure intimidatie en roept op tot solidariteit. 

“We zijn opgelucht dat de veertien activisten vrij zijn, maar we zien deze onnodig lange detentie en dagvaarding als een zware intimidatie. Onze actie was geweldloos en richtte geen schade aan. We hadden contact met de politie en alles is van begin tot einde heel rustig verlopen”, zegt Valerie Del Re, directeur van Greenpeace België. “Dit is de criminalisering van geweldloos klimaatactivisme en een schending van de vrijheid van meningsuiting. Maar deze intimidatie werkt niet, we laten ons niet tegenhouden.”

De veertien werden bij hun vrijlating onmiddellijk gedagvaard, nadat ze voor de maximaal toegelaten termijn werden vastgehouden. Ze zullen zich op 7 juni voor de rechter moeten verantwoorden. “We prijzen de moed van onze activisten en doen er nu alles aan om hen te helpen. We roepen op tot solidariteit”, vervolgt Valerie Del Re. 

Actie tegen schadelijk vloeibaar gas

Afgelopen zaterdag hebben een twintigtal klimmers en kajakkers van Greenpeace België actie gevoerd in de LNG-terminal van Fluxys in Zeebrugge. Veertien activisten werden gerechtelijk aangehouden. 

Wij zijn genoodzaakt te kiezen voor burgerlijke ongehoorzaamheid om ons te verzetten tegen een heel ernstige situatie die ons allemaal bedreigt”, zegt Valerie Del Re. “Het gasbedrijf Fluxys heeft via de Europese gaslobby de schok van de oorlog in Oekraïne aangegrepen om projecten te ontwikkelen die ons vastzetten in een langdurige afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Dit is een ramp voor de mensenrechten, voor het milieu en voor het klimaat. Dit aanvaarden wij niet.

Zoals het Greenpeace rapport ‘Who Profits From War’ laat zien, is de Europese import van Amerikaans vloeibaar aardgas in 2022 met 140% toegenomen. [1] De VS en de EU zijn van plan hun LNG export- en importcapaciteit respectievelijk te verdubbelen, terwijl het klimaateffect van vloeibaar aardgas veel groter blijft dan dat van gas uit pijpleidingen. [2] Momenteel zijn er in de EU 8 LNG-terminals in aanbouw en er liggen plannen voor nog eens 38 op tafel. Als al deze terminals zouden worden gebouwd, zouden ze verantwoordelijk zijn voor de uitstoot van 950 miljoen ton CO2-equivalent per jaar, wat overeenkomt met bijna een derde van de uitstoot van de EU in 2019.

Noten

[1] Greenpeace International, “Who Profits From War. How gas corporations capitalise on war in Ukraine” – Executive Summary en français. 

[2] Het CO2-effect van Europese LNG-invoer is 2 tot 4 keer zo groot als dat van gas uit pijpleidingen (gemeten vanaf de gasbron tot aan de markt). Bron: Rystad Energy (zie rapport hierboven).