Activisten van Greenpeace België hebben vanochtend het gebouw van de Europese Raad in Brussel beklommen, terwijl de EU-ministers van handel vergaderden over het handelsakkoord met de Mercosur-landen. De actievoerders hingen er een spandoek met de slogan ‘Stop EU-Mercosur’. Een landbouwvoertuig simuleerde het sproeien van pesticiden om te protesteren tegen de verwachte toename van de export van giftige pesticiden als het handelsakkoord wordt goedgekeurd.

Activists from Greenpeace Belgium scale the EU Council headquarters in Brussels, and spray the building with an agricultural pesticide pump, while EU trade ministers discuss the EU-Mercosur trade deal. The climbers hung banners on the facade of the building reading “Stop EU-Mercosur”, and an agricultural truck sprayed clouds of water to simulate pesticides, protesting increases in exports of toxic chemicals expected if the deal is concluded.

© Eric De Mildt – Greenpeace

De voorgestelde overeenkomst tussen de EU en Mercosur-landen wordt door verschillende regeringen, parlementen, boeren en maatschappelijke organisaties aan beide zijden van de Atlantische Oceaan bestempeld als een ramp voor de landbouw, de natuur, de mensenrechten en het klimaat. Uit analyses van verschillende organisaties, waaronder Greenpeace EU, blijkt dat lagere tarieven en minder controles op producten zoals Europese auto-onderdelen en pesticiden en Zuid-Amerikaans rundvlees het behalen van de doelstellingen van de Europese Green Deal zal ondermijnen.

“Dit handelsakkoord is een ramp. Europese boeren zullen moeten concurreren met goedkoop rundsvlees dat geproduceerd werd ten koste van de natuur. En om de natuur nog sneller te vernietigen, zullen Europese chemische bedrijven Zuid-Amerika volpompen met pesticiden, waaronder zelfs enkele die in de EU verboden zijn,” zegt Albane Aubry, campagnevoerder landbouw bij Greenpeace België. 

Een recente studie van Greenpeace trof sporen van verschillende verboden pesticiden aan in limoenen uit Brazilië die in de EU worden verkocht, ook in België. Het gaat onder meer om het herbicide glyfosaat en de insecticiden imidacloprid en cypermethrin. Het gebruik van deze pesticiden die geproduceerd worden in de EU zal sterk toenemen als het huidige voorstel van het EU-Mercosur handelsverdrag in werking treedt. 

België moet zich verzetten tegen het akkoord

In de afgelopen 40 jaar verdwenen 68% van de landbouwbedrijven in België. Een vrijhandelsovereenkomst tussen de  EU en de Mercosur-landen zal die trend versnellen, terwijl de nu al buitensporige macht van de agro-industriereuzen wordt vergroot. 

“Het Mercosur-akkoord zal de druk op onze landbouwers nog doen toenemen, en vooral op degenen die voor agro-ecologie kozen”, vervolgt Albane Aubry. “Als lid van de EU moet België hier een einde aan maken. De drie gewesten moeten zich unaniem uitspreken tegen dit akkoord en de tekortkomingen in ons huidige voedselsysteem aanpakken. Er is steun nodig voor de biologische sector en de korte keten-landbouw. Het is de taak van regeringen om maatregelen te nemen tegen het monopolie van de agrovoedingsindustrie in ons voedselsysteem.”

Een nieuwe onderhandelingsronde tussen de EU en de Mercosur-landen is gepland op 26 juni in Buenos Aires, Argentinië. De Europese Commissie verwacht het einde van de onderhandelingen te kunnen aankondigen tijdens de volgende top tussen de EU en CELAC-landen (Latijns-Amerikaanse en Caraïbische Staten) op 17 en 18 juli in Brussel. In dat geval zou het ratificatieproces in de tweede helft van 2023 kunnen beginnen.