Op dit ogenblik zijn er plannen voor twee grote biomassacentrales in Vlaanderen en eentje in Wallonië. Hiermee kiezen we als Vlaams en Waals gewest duidelijk voor een beleid dat biomassa vooropstelt om de Europese doelstelling voor hernieuwbare energie tegen 2020 te halen. Deze keuze houdt echter zowel op vlak van duurzaamheid als op economisch vlak geen steek, lees in dit rapport waarom.

Document in pdf formaat.