Ondanks talloze beloften van overheden en engagementen van bedrijven en sectoren om de ontbossing een halt toe te roepen, gaat de vernietiging van onze bossen en andere waardevolle ecosystemen aan hoog tempo verder.

Tussen 1990 en 2016 ging 1,3 miljoen vierkante kilometer bos verloren. Dit is het equivalent van een voetbalveld elke 4,5 seconden. De vernietiging van onze bossen is een belangrijke oorzaak van het verlies aan biodiversiteit en het draagt bij tot de klimaatopwarming. Ontbossing gaat bovendien zeer vaak gepaard met sociale conflicten en schendingen van mensenrechten van inheemse volkeren en andere gemeenschappen die van deze bossen afhankelijk zijn.

Greenpeace ijvert nieuwe Europese wetgeving die moet verhinderen dat ons consumptiegedrag de wereldwijde ontbossing blijft stimuleren.

Lees de gedetailleerde briefing (in het Engels)

Wereldwijd is de expansie van landbouwactiviteiten verantwoordelijk voor ongeveer 80% van de ontbossing. De consumptiepatronen, handel en investeringen van de Europese Unie dragen in onevenredig grote mate bij tot deze globale problematiek.

De consumptie binnen de Europese Unie van producten zoals soja (bv. voor gebruik als veevoeder), palmolie, rundsvlees, rubber en  cacao, maar ook de industriële houtkap en de winning van delfstoffen, zijn de belangrijkste drijfveren voor de ontbossing

De Europese honger naar deze goederen leidt ertoe dat wereldwijd bossen en andere waardevolle ecosystemen zoals waterrijke gebieden, veengebieden, savannes, boomsavannes en graslanden ernstig worden aangetast of zelfs totaal vernietigd worden. 

Als  eerste belangrijke en noodzakelijke stap om de Europese voetafdruk op de wereldwijde ontbossing en de vernietiging van ecosystemen aan te pakken, roept Greenpeace de Europese Unie op om wetgeving aan te nemen die kan verhinderen dat “Forest and Ecosystem Risk Commodities” (FERC’s) op de Europese markt komen. Dat zijn goederen waarbij de extractie, oogst of productie, bijdraagt, of dreigt bij te dragen, tot een vernietigende impact op bossen  of andere ecosystemen en de daaraan gelinkte schendingen van mensenrechten.

De briefing beschrijft de belangrijkste bouwstenen waarop deze nieuwe wetgeving  zich kan baseren.