Op zondag 23 oktober organiseert de Klimaatcoalitie opnieuw een Klimaatmars in Brussel. Met duizenden en duizenden mensen uit het hele land gaan we de straat op. Terwijl wetenschappers met nieuwe IPCC rapporten alarm slaan en extreem weer overal ter wereld slachtoffers maakt, hebben we dit jaar nog extra redenen om de straat op te gaan. Want fossiele brandstoffen veroorzaken niet alleen de klimaat- en energiecrisis, ze financieren ook oorlogen, onder meer die in Oekraïne. We geven je zeven redenen om mee te lopen in de Klimaatmars.

1. De politiek moet luisteren naar de wetenschap

De wetenschap waarschuwt. Dit jaar kwamen nieuwe wetenschappelijke rapporten uit van het het klimaatpanel van de Verenigde Naties, het IPCC. De risico’s op gevaarlijke klimaatverandering zijn nog groter dan gedacht.

2. Het is te vroeg om te zeggen dat het te laat is

Maar de nieuwe rapporten geven ook hoop: als we de uitstoot van CO2 in 2030 halveren, hebben we kans om de klimaatcrisis te beperken tot 1,5 graad en zo de grootste risico’s te voorkomen. De overheid moet nu klimaatactie versnellen. Elke tiende van een graad telt.

© Johanna de Tessières / Greenpeace

3. Wij zijn solidair

België moet niet alleen nationaal maar ook op internationaal vlak meer ambitie tonen. De klimaattop COP27, die alle landen van de wereld samenbrengt, komt dichterbij en herinnert ons dat de klimaatcrisis om solidaire, mondiale oplossingen vraagt. België moet kwetsbare landen bijstaan in het bestrijden van de klimaatcrisis. Hoewel zij het minst verantwoordelijk zijn voor de opwarming, dragen ze wel de grootste gevolgen. Dat is een kwestie van rechtvaardigheid en van internationale samenwerking.

4. De straat op voor klimaat én vrede

Stop fossiel, stop oorlog! De verschrikkelijke oorlog in Oekraïne is een extra reden om de straat op te gaan en mee te lopen in de klimaatmars in Brussel. Want Poetins oorlogskas wordt gefinancierd door fossiele brandstoffen.

Maar olie, kolen en gas uit Rusland vervangen door fossiel uit andere landen verschuift alleen het probleem. Over de hele wereld leiden fossiele brandstoffen tot uitbuiting, conflicten en mensenrechtenschendingen.

Het is duidelijk wat nu nodig is om de klimaatcrisis en oorlog te stoppen: het einde van olie, gas en kolen. De overstap naar groene energie moet versneld worden.

5. Mensen en planeet boven winsten van vervuilers

Terwijl mensen hun energiefacturen niet meer kunnen betalen, maken de grote vervuilende fossiele bedrijven ongeziene winsten. De overheid moet deze overwinsten zwaarder belasten. Met dat geld kunnen we gezinnen in nood ondersteunen, en burgers en bedrijven helpen om energie te besparen (door onder meer beter te isoleren) en de overstap te maken naar groene energie. Zo beperken we de ontsporende facturen én geven we het klimaat een duw in de rug.

6. Bescherm de natuur en de landbouw

Wereldwijd staat het recht op duurzame en gezonde voeding al lang onder druk, onder meer door de klimaatcrisis. Vorig jaar kampten 193 miljoen mensen in 53 landen met acute voedselonzekerheid. In België rekent een stijgend aantal van meer dan 600.000 mensen op voedselbedeling. Maar ook veel landbouwers worden hard getroffen door de stijgende prijzen van energie en grondstoffen. 

Er schort iets aan het huidige voedingsmodel en ook de natuur lijdt hieronder: de uitstoot van broeikasgassen stijgt terwijl planten en dieren – in het bijzonder insecten – verdwijnen. Dit verlies van biodiversiteit brengt op zijn beurt weer andere gevaren met zich mee.

Onze overheden moeten dringend concrete engagementen aangaan om natuur en landbouw te beschermen. We moeten onze voedselsystemen transformeren tot natuurinclusieve, eerlijke en gezonde productieketens. Iedere dag tonen landbouwers dat een ander model mogelijk is. Zij geven het goede voorbeeld.

7. Demonstreren werkt!

De problemen zijn bekend, en de oplossingen ook. Desondanks doen onze politici nog steeds veel te weinig. Betogingen blijven een krachtige manier om hen onder druk te zetten. Hoewel de politieke reactie ontoereikend was, hebben de klimaatmarsen van de afgelopen jaren het klimaat hoog op de politieke agenda gezet. Wandel mee met het blok van Greenpeace.

We spreken af om 12u30, aan de Koning Albert II-laan 33, nabij het FOD Financiën.

Ik deel op Facebook Ik deel op Twitter Ik deel op Whatsapp