Minister Van Quickenborne heeft een wetsvoorstel klaar dat het recht op protest aan banden zou leggen. Maar protest zorgt ook voor positieve verandering. Voor Greenpeace is het recht op geweldloos protesteren noodzakelijk voor een betere toekomst.

Greenpeace protesteerde op 7 juni samen met vakbonden en mensenrechtenorganisaties in Brussel tegen een wetsvoorstel van minister van Justitie Van Quickenborne in strijd met het recht op protest.

Onze maatschappij is constant in beweging. Dingen die vroeger normaal waren, zijn hier nu strafbaar. Denk maar aan: lijfstraffen, slavernij of kinderarbeid,….Vaak kwam deze maatschappelijke vooruitgang er pas na opstand en protest. Mensen die hiervoor op straat kwamen droegen bij aan een eerlijkere maatschappij waardoor vandaag meer mensen een veilig en aangenaam leven kunnen leiden. Ook het recht op betaalde vakantie, de 38-uren werkweek en algemeen stemrecht kwamen er pas na protest.

Politici en ordehandhavers houden niet van protest, en hebben in het verleden soms zwaar opgetreden. BH-verbrandende Dolle Mina’s belandden in de gevangenis, arbeiders die opkwamen voor meer rechten werden doodgeschoten. Nochtans is protest nodig in een gezonde samenleving. Het biedt zuurstof aan onze democratie, want protest creëert nieuwe inzichten en ruimte voor moedige beslissingen.

Gevaarlijke vaagheid

Het wetsvoorstel dat minister van Justitie Van Quickenborne op tafel legt, is zogezegd nodig om amokmakers, manifestanten die er enkel op uit zijn om zaken kapot te maken, te kunnen bestraffen. Maar er zijn nu al mogelijkheden in de wet voorzien om dit soort misdaden aan te pakken. Het gevaar schuilt in de vaagheid van het wetsvoorstel, dat er zich toe leent om ook in andere gevallen te worden gebruikt. Wij vrezen daardoor dat het ook zal worden ingezet om gerechtvaardigd protest aan banden te leggen. 

We merken de laatste jaren al een verharding in de aanpak van (geweldloos) protest: het stakingsrecht van werknemers komt onder druk, denk maar aan de deurwaarders die werden ingezet door de directie van Delhaize. 

Manifestatie voor de 14 actievoerders die vervolgd worden voor hun deelname aan een actie van Greenpeace België in de gasterminal van Fluxys in Zeebrugge.
© Eric de Mildt

De 14 activisten die werden opgepakt en nadien 48u aangehouden tijdens onze Greenpeace-actie in Zeebrugge, hangt nu een gevangenisstraf boven het hoofd. Dat is ongezien in de 25 jaar dat Greenpeace actief is in België. Het is een gevaarlijke trend. 

Protest is een drijvende kracht achter verandering, en als we onze planeet leefbaar willen houden is verandering nu meer dan ooit nodig.

In ons verzet tegen het wetsvoorstel van Van Quickenborne, staat Greenpeace niet alleen. Eerder gaven de Hoge Raad voor Justitie en het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens een negatief advies, omdat ze geen toegevoegde waarde maar wel risico’s zien. Ook tal van andere organisaties zien het gevaar van dit wetsvoorstel. Wij organiseerden de afgelopen weken het verzet ertegen samen met o.a de drie vakbonden, Amnesty International, Liga voor de Mensenrechten en Vredesactie. We vragen onze parlementsleden om het voorstel niet aan te nemen. 

Maak jij je net als ons zorgen om dit wetsvoorstel? Je kan de federale parlementsleden oproepen om van dit wetsvoorstel af te zien.

Neen, ik wil dit wetsvoorstel niet!

Ik deel op Facebook Ik deel op Twitter Ik deel op Whatsapp