Neonicotinoïden zijn een soort pesticiden die erg schadelijk zijn voor onze honingbijen en andere bestuivers. In 2013 legde Europa het gebruik van drie van deze schadelijke bestrijdingsmiddelen terecht aan banden. Het is hoog tijd dat de Europese Commissie deze neonicotinoïden volledig verbiedt én ecologische alternatieven promoot en ondersteunt.

Heel veel pesticiden zijn gevaarlijk voor bijen. Maar ook hommels, vlinders, waterinsecten en vogels worden erdoor bedreigd. Op onze vraag onderzochten wetenschappers aan de Universiteit van Sussex de data uit honderden studies. Hun conclusie is hard én duidelijk: neonicotinoïden zijn een grotere bedreiging voor onze natuur dan we dachten.

Neonicotinoïden te vinden in de bodem en in onze rivieren

Dave Goulson is hoogleraar biologie en vooraanstaand hommelexpert aan die Universiteit van Sussex. Hij is ervan overtuigd dat neonicotinoïden bijdragen tot het verdwijnen van wilde bijen en dat ze zorgen voor meer gezondheidsproblemen bij honingbijen.

We moeten de bijenpopulatie dringend beter beschermen tegen deze zgn. neurotoxinen, vinden we bij Greenpeace. Neonicotinoïden raken tot ver in onze natuur verspreid en breken erg moeilijk af. Er worden sporen van gevonden in de bodem, in waterlopen en zelfs in wilde bloemen.
Hoog tijd dus dat Europa alle bijendodende insecticiden verbiedt.

Ecologische alternatieven stimuleren

Greenpeace ijvert al lange tijd voor een landbouw die de biodiversiteit in stand houdt en die geen schadelijke pesticiden of kunstmeststoffen gebruikt. Er zijn voldoende ecologische alternatieven om milieuschade te vermijden. Onze politici kunnen die ecologische alternatieven een duwtje in de rug geven. Door subsidies te schrappen die het gebruik van die milieuvervuilende bestrijdingsmiddelen stimuleren, om maar een voorbeeld te geven.
We hebben nog een lange weg af te leggen, maar de bescherming van vogels, vlinders, bijen en andere bestuivers is noodzakelijk.
Ontdek hier op welke manier jij zélf kan tuinieren, zonder pesticiden te gebruiken!

Over de schrijver

Muriel de Pauw (44) is sinds april 2016 aan de slag bij Greenpeace als verantwoordelijke voor de Landbouwcampagne. "Landbouw is een onderwerp dat mij nauw aan het hart ligt, want de ...  Read More

Muriel De Pauw
Close