Ik doe mee

Onze samenleving kreunt onder de corona crisis en heeft nood aan een duurzame heropbouw. Investeren in hernieuwbare energie en energie-efficiëntie is een ideale manier om zowel de klimaatcrisis aan te pakken als onze economie een stevige duw in de rug te geven met lokale en duurzame jobs.

Ik stap over op groene stroom

In onze vorige blog schreven we hoe een lagere vraag naar energie, in combinatie met een hoge productie van hernieuwbare energie, zorgt voor overschotten op de markt. Windmolens op zee worden afgeschakeld omdat de verouderde kerncentrales zich niet kunnen aanpassen en blijven draaien. Het resultaat is een zeer lage elektriciteitsprijs. Dat klinkt als goed nieuws voor de consument, maar het is slecht nieuws voor energiebedrijven, coöperaties en burgers die willen investeren in de omslag naar hernieuwbare energie, en dus op langere termijn slecht voor iedereen.

Investeren in hernieuwbare energie zorgt voor jobs, jobs, jobs

Het energiesysteem van morgen

Op elk moment moeten elektriciteitsvraag en -aanbod op elkaar afgestemd zijn. Voor een echte doorbraak van duurzame energiebronnen zoals zon en wind, moeten oude technologieën dus ruimte laten op het net. Door hun beperkte flexibiliteit verstikken de kerncentrales investeringen in hernieuwbare energie. Vergelijk het met jonge boompjes die geen kans krijgen onder een dicht bladerdak.

Vasthouden aan de kernuitstap en die oude centrales sluiten tegen 2025 – maar ook versneld steenkoolcentrales in onze buurlanden sluiten – is dus een belangrijke stap naar een gezond en duurzaam energiesysteem. Dit biedt ook tal van andere voordelen. Er wordt geen gevaarlijk kernafval meer geproduceerd en er is geen luchtvervuiling meer door steenkoolcentrales. Door een volledige elektrificatie van onze mobiliteit, aangedreven met zonne- en windenergie, kan de uitstoot van broeikasgassen verder beperkt worden. 

Binnen Europa zorgt een sterke verbinding tussen verschillende regio’s voor een flexibel en betrouwbaar energienet. Als er ergens weinig elektriciteit geproduceerd wordt door een tekort aan zon of wind, kan er altijd worden gerekend op energie uit plaatsen waar de zon wel schijnt of de wind wel waait. Op lokaal niveau zullen slimme netwerken (of ‘smart grids’) en verschillende vormen van energieopslag een sleutelrol spelen. Door de decentrale productie van hernieuwbare energie kunnen burgers eenvoudig participeren en zo profiteren van de opbrengsten die anders verdwijnen in de zakken van grote multinationals. 

Energietransitie versnellen = lokale economie steunen

Om te komen tot een hernieuwbaar energiesysteem moet er de komende jaren sterk geïnvesteerd worden in hernieuwbare energiebronnen en energie-efficiëntie. Zo nemen we niet enkel belangrijke stappen voor het klimaat, maar kunnen we ook de lokale werkgelegenheid een boost geven. De overheid kan een belangrijke rol spelen door investeringen in hernieuwbare energie gericht te stimuleren en enkele huidige hindernissen weg te werken. 

Zo moet er snel werk worden gemaakt van een wettelijk kader voor collectief ‘zonnedelen’ met aangepaste nettarieven. Zo kunnen gezinnen die niet de mogelijkheid hebben om zelf zonnepanelen te installeren, toch investeren in zonnepanelen op een naburig dak en deze energie consumeren met een aangepast nettarief. De Europese hernieuwbare-energierichtlijn moet omgezet worden naar regionale wetgeving zodat burgers, landbouwers, KMO’s en lokale overheden samen kunnen investeren in hernieuwbare energie. De renteloze energielening voor renovaties moet opengesteld worden voor alle gezinnen.

Tot slot moeten projecten voor windenergie tot 50% toegankelijk worden voor rechtstreekse burgerparticipatie. Dit leidt niet alleen tot een betere ontwikkeling van die projecten, maar levert de maatschappij ook nog eens tot acht maal meer lokale meerwaarde op. 

Onderneem vandaag al actie!

Maar ook zonder deze nieuwe regels kun je vandaag al veel doen:

  • Neem een kijkje op ons klassement van energieleveranciers en stap over naar een lokale energieleverancier die investeert in hernieuwbare energie.
  • Steun de lokale energie-economie door zonnepanelen te laten plaatsen of je huis beter te laten isoleren.
  • Misschien komt je huis wel in aanmerking voor een warmtepomp of zonneboiler? Wil je meer weten? Check hier voor Vlaanderen, hier voor Brussel en hier voor Wallonië.
  • Als je huurt, of in een appartement woont, kan je samen met anderen investeren in hernieuwbare energie via een lokale energiecoöperatie. Een overzicht van erkende coöperaties kan je vinden op de site van Rescoop Vlaanderen.
  • Teken ook onze petitie aan de regering, waarin we onder meer een uitbreiding van energieleningen en investeringen in hernieuwbare energie vragen.
Ik stap over op groene stroom Ik deel op Facebook Ik deel op Twitter Ik deel op Whatsapp
Facebook Facebook Instagram Instagram Twitter Twitter YouTube YouTube