Schokkende nieuwe luchtfoto’s van Greenpeace tonen grootschalige illegale branden die werden aangestoken om land vrij te maken in het Amazonegebied, voor veeteelt of landbouw. Recente satellietgegevens bevestigen bijna 5000 hotspots in juli, de eerste maand van het droge seizoen. Het valt te vrezen dat het ergste van deze bosbranden nog moet komen.

© Christian Braga

Net nu heeft het Braziliaanse Congres een wetsvoorstel goedgekeurd dat het ‘inpikken’ van land zou regulariseren. Het is een speerpunt van de ‘anti-milieuagenda’ die de regering van president Jaïr Bolsonaro eropna houdt. Als ook de Braziliaanse Senaat hiermee instemt, zal deze wet de bescherming van het Amazonewoud en de inheemse volkeren die er wonen, verder uithollen. 

“Onze foto’s documenteren de rampzalige gevolgen van het beleid dat de regering-Bolsonaro sinds haar aantreden in 2019 voert. Terwijl het land kampt met een gezondheids-, klimaat- en biodiversiteitscrisis wil Bolsonaro amnestie geven aan bosvernietigers”, verklaart Cristiane Mazzetti van Greenpeace Brazilië.

© Christian Braga © Christian Braga
© Christian Braga

Onlangs bleek uit een studie in Nature dat het Amazonegebied een kantelpunt heeft bereikt. Het stoot nu meer broeikasgassen uit dan het opneemt, en bosbranden blijken de grootste boosdoener.

Bescherm de bossen, stop de wereldwijde ontbossing Ik deel op Facebook Ik deel op Twitter Ik deel op Whatsapp
Facebook Facebook Instagram Instagram Twitter Twitter YouTube YouTube Pinterest Pinterest
Samen beschermen we de bossen

Stop wereldwijde ontbossing. Bossen zijn van levensbelang.

Ik doe mee