Ik doe mee

Op Wereld Astma Dag staan we stil bij het feit dat België een miljoen astmapatiënten telt, onder wie maar liefst 300.000 kinderen. Ons land staat in de top tien van landen met meeste astmapatiënten te wijten aan luchtvervuiling door het verkeer. Met deze onthutsende cijfers zal het je niet verwonderen dat we de strijd voor gezonde lucht en klimaatvriendelijke mobiliteit nog opvoeren!

Door de luchtvervuiling van auto’s drastisch te verminderen, kunnen we niet alleen onze klimaatambities waar maken, maar geven we ook onze gezondheid en onze kinderen de nodige ademruimte. Astma is een groot probleem, maar er zijn nog vier andere schadelijke gevolgen voor onze gezondheid. Deze lijst bewijst nog maar eens dat we zo snel mogelijk de strijd tegen luchtvervuiling moeten winnen.

1. Luchtvervuiling maakt mensen ziek. In België veroorzaakt het inademen van ongezonde lucht elk jaar bijna 10.000 vroegtijdige sterfgevallen. Dat komt neer op één vroegtijdig sterfgeval per uur ten gevolge van luchtvervuiling.

2. In vergelijking met andere westerse landen lopen niet-rokers in België het grootste risico om aan longkanker te sterven door luchtvervuiling.

3. Luchtvervuiling -of die nu ontstaat door verkeer, verwarming, industrie of landbouw-  heeft een grote economische kost. Maar liefst 17 miljard euro per jaar gaat in ongezonde rook op. De helft van dit bedrag is gelinkt aan ziekten en aan vroegtijdige sterfgevallen door uitlaatgassen van het verkeer.

4. Ook de uitstoot van stikstofdioxide (NO2) door auto’s heeft belangrijke gevolgen voor de gezondheid. Het gas is irriterend voor luchtwegen en ogen en veroorzaakt op lange termijn hart- en vaataandoeningen. Stikstofdioxide is vooral erg gevaarlijk voor kinderen, omdat ze gevoeliger zijn.

Wil je met ons actie voeren voor gezonde lucht? Teken onze petitie en vraag de ministers om hun verplichtingen niet in de wind te slaan. Het klimaat en onze gezondheid hebben zuurstof nodig.