Volgens cijfers die PRODES (Satelliet monitoring project van de ontbossing in het Amazonegebied) begin deze week publiceerde, werd tussen augustus 2018 en juli 2019 een oppervlakte van 9.762 km² (een derde van de oppervlakte van België) bos verwoest in het Amazonewoud. Dat is een stijging van 30% tegenover het voorgaande jaar en het hoogste cijfer gemeten sinds 2008. 

Sinds de Braziliaanse regering aan de macht kwam, plukken we de vruchten van wat ze gezaaid heeft. Het anti-milieubeleid van president Bolsonaro heeft gesnoeid in de middelen voor de strijd tegen de ontbossing en het geweld tegen inheemse volkeren is alleen maar toegenomen. 

Concreet heeft de Braziliaanse regering in heel die periode geen coherent beleid voor de bescherming van het bos en zijn inwoners op tafel gelegd. Zelfs in alarmerende situaties zoals de heropleving van branden, de toenemende ontbossing, de invasie van beschermde gebieden en geweld tegen inheemse volkeren, heeft Bolsonaro de kant van de milieucriminaliteit gekozen. 

Verantwoordelijkheid en oplossingen! 

De politiek van Bolsonaro is rampzalig voor het Amazonewoud en zijn inwoners, maar zolang we een markt aanbieden voor producten die voortkomen uit ontbossing, zijn we medeverantwoordelijk. België importeert jaarlijks meer dan een miljoen ton soja dat dan gebruikt wordt als veevoeder. Dat heeft een enorme impact op het klimaat, de biodiversiteit en de rechten van de inheemse bevolking. Soja importeren uit Zuid-Amerika, onder andere uit de Cerrado, voor veevoeder is onzin, maar het is jammer genoeg de realiteit.  

Greenpeace steunt boeren die het anders willen doen en hun eigen veevoer (zoals lupine) willen verbouwen, zodat ze niet meer afhankelijk zijn van overzeese soja. Het probleem: deze boeren worden heel vaak geconfronteerd met de enorm hoge prijzen van landbouwgrond in België. Dat is zo voor Joël, Joke en Peter. Daarom hebben we een crowdfunding gelanceerd om hen te helpen. 

Meer steun voor ecologische veeteelt

Hoe kunnen deze boeren hun eigen veevoer verbouwen én een eerlijk rendement halen als de prijzen van landbouwgrond de pan uit swingen? Met deze crowdfunding willen we hun toegang tot land vergemakkelijken. Het ingezamelde geld (30.000 euro) zal gebruikt worden om landbouwgrond te kopen voor onze bioboeren.

Meer steun voor ecologische veeteelt
Facebook Facebook Instagram Instagram Twitter Twitter YouTube YouTube