Het lapje vlees dat je in de supermarkt koopt, komt zelden van een idyllische boerderij. Hoe zou een familiaal landbouwbedrijf onze dolgedraaide vleesproductie ook kunnen volgen? Dat lukt alleen maar met de bouw van megastallen waarin vele duizenden dieren opeengepropt zitten. Deze industriële veeteelt schaadt het klimaat, vervuilt ons milieu en bedreigt kleinschalige veehouders in hun voortbestaan. En dat alles met geld van Europa. Inderdaad, vandaag gaat het overgrote deel van de Europese landbouwsubsidies naar enorm vervuilende megastallen. Wij eisen een ander beleid dat ecologische landbouw promoot volgens het principe van ‘minder en beter vlees’.

1
Kom in actie in 3 minuten

Kom in actie! Teken onze petitie voor ecologische veeteelt en tegen de subsidies voor vervuilende megastallen.

Ik teken
2
Kom in actie in 10 minuten

Deel vandaag deze petitie met je vrienden en kennissen, en vraag hen om ook te tekenen! Deel op Facebook en/of Tweet erover. Elke post en elke handtekening telt.

Ik deel de petitie
3
Dagelijks mee doen

Steun de locale boeren en koop hun producten.

Ik doe mee
4
Wat kan ik doen op langere termijn?

Kies ook voor minder vlees en een betere toekomst. Heerlijk gezond en goed voor de aarde!

Ik verander
1 Kom in actie in 3 minuten

Kom in actie! Teken onze petitie voor ecologische veeteelt en tegen de subsidies voor vervuilende megastallen.

Ik teken

Deel vandaag deze petitie met je vrienden en kennissen, en vraag hen om ook te tekenen! Deel op Facebook en/of Tweet erover. Elke post en elke handtekening telt.

Ik deel de petitie

Steun de locale boeren en koop hun producten.

Ik doe mee

Kies ook voor minder vlees en een betere toekomst. Heerlijk gezond en goed voor de aarde!

Ik verander
Let op de herkomst van je vlees

Let op de herkomst van je vlees

Terwijl het aantal familiale landbouwbedrijven in België jaar na jaar afneemt, schiet het aantal dieren per bedrijf de hoogte in. Over heel Europa zien we vandaag duizenden megastallen verrijzen die onze dolgedraaide vleesproductie bevoorraden. In deze stallen zitten ontelbaar veel kippen, varkens of koeien opeengepakt. De gigantische hoeveelheden mest uit deze megastallen vervuilt de lucht van de omwonenden en onze rivieren. Op wereldschaal schaadt deze industriële veeteelt het klimaat: rechtstreeks via de uitstoot van broeikasgassen, en onrechtstreeks door ontbossing voor veevoeder zoals soja. Tot slot krijgen de dieren in megastallen overmatig veel antibiotica toegediend, ook al zijn ze gezond. Dat maakt ieder van ons kwetsbaarder voor resistente microben.

Kiezen voor ecologische landbouw

Kiezen voor ecologische landbouw

De oplossing is eenvoudig. Landbouwsubsidies zouden uitsluitend mogen gaan naar boeren die op een ecologische manier gewassen telen of veehouden, en die vlees en zuivel produceren binnen de grenzen van wat onze planeet aankan. Publiek geld moet onze gezondheid en het milieu ten goede komen, en het welzijn van dieren respecteren. En boeren die deze omslag willen maken, hebben onze steun nodig: want zich losrukken uit het systeem van industriële landbouw is niet eenvoudig. Gelukkig zijn er al heel wat landbouwers die dag in dag uit bewijzen dat je best gezond, gevarieerd en duurzaam voedsel kan telen. Dat zijn boeren die hun dieren en het milieu goed behandelen, en die in de eerste plaats lokaal produceren. Steun ze!

Heroriënteer het nieuwe landbouw beleid

Heroriënteer het nieuwe landbouw beleid

Al meer dan een halve eeuw investeert de Europese Unie bakken publiek geld om onze voedselproductie te sturen. Maar haar Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is er allesbehalve in geslaagd om ons en het milieu te beschermen tegen de uitwassen van de industriële landbouw. Dus roept Greenpeace politici op om geen subsidies meer te geven voor industriële vlees- en zuivelproductie, maar in de plaats beleid te voeren dat ecologische landbouw en veeteelt ondersteunt. De onderhandelingen voor een nieuw GLB, dat in 2021 van start gaat, zijn volop aan de gang. We hebben de kans om het beleid te sturen.

Veeteelt van de toekomst

We kunnen in België tegen 2050 perfect met een kleinere veestapel in onze voedingsnoden voorzien. Deze omslag zou het klimaat, de biodiversiteit en het dierenwelzijn ten goede komen. Je ontdekt het in “Study on livestock scenarios for Belgium in 2050” van de UCLouvain.

Lees meer

Meer geld voor vervuilende megastallen? OF meer geld voor ecologische landbouw?

Binnenkort stemt het Europees Parlement over het toekomstige landbouwbeleid. Grofweg komt dat neer op: welke boerderijen moeten jaarlijks 50 miljard euro steun krijgen?

Meer weten

Onze 8 eisen voor het nieuwe GLB

Landbouw heeft invloed op ons allemaal. Het beïnvloedt ons voedsel, onze lokale omgeving, het wereldwijde klimaat en onze economie. Wat we eten en hoe het geproduceerd wordt, bepaalt onze gezondheid en de gezondheid van onze planeet

Lees meer