Torstaina 3. joulukuuta valtionyhtiö Fortum julkaisee uuden strategian. Uutta strategiaa  on odotettu siitä asti kun Fortum kertoi ostavansa saksalaisen energiajätti Uniperin. Kun aikoinaan Fortum kertoi tästä ostopäätöksestä, ilmassa oli jopa pientä toiveikkuutta – siitä, että “puhtaamman maailman puolesta” sloganilla itseään mainostava Fortum ohjaisi Uniperia irti fossiilisista.

Valitettavasti tähän asti Fortum on tuottanut lähinnä pettymyksiä. Uusi hiilivoimala avattiin keskellä ilmastokriisiä, hiilestä luopuvuaa Hollantia on uhkailtu välimiesoikeudella, Fortum vastusti 1,5 asteen tavoitteen kirjaamista yhtiöjärjestykseen, Saksassa sijaitsevan ruskohiilivoimalan enemmistöosuus myytiin eteenpäin voimalan sulkemisen sijaan ja investoinnit sekä lobbaus fossiilisten puolesta on jatkunut.

Omistajaohjaus – missä olet?

Viime huhtikuussa valtioneuvoston kanslia julkaisi uuden omistajapoliittisen periaatepäätöksen – siis päätöksen siitä, mitä valtionyhtiöiltä odotetaan ja kuinka valtionyhtiöitä ohjataan.

Linjaukset yllättivätkin positiivisesti. Periaatepäätöksessä todetaan, että yhtiöiden tulee selvittää ilmastonmuutoksen vaikutukset liiketoimintaansa ja huomioida nämä strategiatyössään. Valtio-omisteisten yhtiöiden edellytetään ottavan huomioon tavoite hiilineutraalista Suomesta 2035 ja Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi 1,5 asteeseen.

Kaikki edellä listatut Fortumin teot ovat räikeässä ristiriidassa Pariisin ilmastosopimuksen mukaisen 1,5 asteen tavoitteen kanssa. Tähän asti omistajaohjaus on ollut Fortumin suhteen – hyvistä linjauksista huolimatta – hampaaton. Fortumin kohdalla puolustuksena on usein ollut se, että valtio ei omistajana ota kantaa yhtiön “operativiiseen” toimintaan. Tämä toistui esimerkiksi ilmasto- ja ympäristöministeri Krista Mikkosen puheenvuorossa Fortumin uutta strategiaa käsittelevässä webinaarissa.

Toisenlaisiakin esimerkkejä aktiivisesta omistajaohjauksesta kuitenkin löytyy. Marraskuun alussa Ranskan valtion osaomistama energiayhtiö Engie perui miljardiluokan kaasusopimuksen. Valtio-omistajan mukaan sopimus olisi ollut Ranskan ilmasto- ja ympäristöpolitiikan vastaista. 
Aktiivista omistajapolitiikkaa on täysin mahdollista tehdä.

Uusi strategia linjaan 1,5 asteen tavoitteen kanssa?

Ensi torstaina selviää siis Fortumin ja tytäryhtiö Uniperin uusi suunta. Samalla selviää myös se, onko omistajaohjauksen periaatepäätöksellä käytännön virkaa vai päätyykö tämä hallituksen päätös vessapaperiksi.