Den 14. november starter Norges første klimarettssak. Oslo tingrett skal avgjøre om regjeringens utdeling av nye oljelisenser i Barentshavet strider mot Grunnlovens miljøparagraf. Her finner du mer informasjon om saken, hvordan du kan bidra samt alle de juridiske dokumentene.Les også: 7 ting du må vite om klimasøksmålet før århundrets rettssak i Høyesterett

På denne siden finner du

  • Kort innføring i saken
  • Praktisk informasjon om høringen
  • Program for rettssaken
  • Pressekontakter
  • Oversikt over vitner
  • Juridiske dokumenter

Dette er saken

Grunnlovens § 112 slår fast at borgerne har rett til et «miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares» og at staten skal iverksette tiltak som sikrer denne retten. I tillegg står det at «naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten».

Klimasøksmålet omhandler ti nye utvinningstillatelser i Arktis som regjeringen tildelte oljeindustrien i 2016. Områdene ligger i særlig sårbare naturområder i Arktis, og vil kunne gi klimagassutslipp mange tiår inn i fremtiden.

Det er vår plikt å handle når politikerne svikter. Klimasøksmålet er folkets rettssak. Den er fremmet for domstolen for å sikre ikke bare nordmenns, men alle menneskers rett til et sunt miljø og et levelig klima.

Høring i Oslo tingrett

Den 14. november til 23. november skal Natur og Ungdom og Greenpeace møte den norske stat i Oslo tingrett. Vi representeres av advokatene Cathrine Hambro ved Wahl-Larsen Advokatfirma og Emanuel Feinberg ved advokatfirmaet Glittertind. Besteforeldrenes klimaaksjon er partshjelp på vår side i saken og representeres av tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund ved advokatfirmaet Lund & Co. Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted fører saken for staten.

Rettssaken vil vare i om lag syv dager. I løpet av disse dagene skal våre advokater og deres vitner forklare hvorfor det er skadelig for verdens klima å åpne nye områder for norsk oljeboring.

For oss er det viktig å spre informasjon om hva som skjer inne i rettssalen til alle interesserte. Derfor vil vi mens høringen pågår gi jevnlige oppdateringer gjennom livestreaming på Facebook og Instagram, samt oppdatere gjennom daglige foredrag og arrangementer på Kulturhuset i Oslo. Programmet legges ut på Klimasøksmål.no så snart det er klart.

Det kommer jevnlige oppdateringer på facebook-sidene til Greenpeace, Natur og Ungdom og Klimasøksmål Arktis.

Rettssaken er åpen for alle, men det er begrensede plasser i tingretten, så møt opp i god tid om du ønsker å være tilstede i retten.

Se også vår advokat Cathrine Hambro sitt hovedinnlegg om paragraf 112.

Programmet i retten

Daglige høringer fra kl 9 til 16. Rettssaken er åpen for alle, men det er begrensede plasser i tingretten, så møt opp i god tid om du ønsker å være tilstede i retten.

Tirsdag 14.11

0900-1030 Saksøkers innledning v/advokatene Cathrine Hambro og Emanuel Feinberg

1045-1215 Saksøktes innledning v/Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted

1215-1300 Lunsj

1300-1530 Parts- og vitneforklaringer. (Ingrid Skjoldvær (NU), Truls Gulowsen (GP) og Ketil Lund (BKA) presenterer hvorfor partene har gått til sak, samt vitnesbyrd fra Eystein Jansen (Bjerknessenteret) om det blir tid)

Onsdag 15.11

0900-1530 Vitneforklaringer (Rekkefølgen blir Eystein Jansen, Bjørn Samset, Knut Einar Rosendahl og Mads Greaker. Tidspunkter/dager for dette er vanskelig å forutsi)

Torsdag 16.11

0900-1200 Saksøkers hovedinnlegg v/advokatene Cathrine Hambro og Emanuel Feinberg

1200-1245 Lunsj

1245-1530 Saksøkers hovedinnlegg v/advokatene Cathrine Hambro og Emanuel Feinberg

Fredag 16.11

0900-1530 Saksøkers hovedinnlegg v/advokatene Cathrine Hambro og Emanuel Feinberg

Mandag 20.11

0900-1200 Saksøktes hovedinnlegg v/Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted

1200-1245 Lunsj

1245-1530 Saksøktes hovedinnlegg v/Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted

Tirsdag 21.11

0900-1530 Saksøktes hovedinnlegg v/Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted

Onsdag 22.11

0900-1530 Avsluttende innlegg fra begge parter.

Pressekontakter

Oversikt over vitner

  • Eystein Jansen, professor i klimaforskning ved Bjerknessenteret
  • Bjørn Samset, klimaforsker ved CICERO
  • Knut Einar Rosendahl, professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
  • Mads Greaker, seniorforsker ved Statistisk sentralbyrå

Pressekonferanse om klimarettssaken

Mandag 13. november kl 10 blir det pressekonferanse om rettssaken utenfor Oslo tinghus. For mer info, kontakt Aud Hegli Nordø, kommunikasjonssjef i Greenpeace Norge, [email protected] / 41470649

Vil du vite mer?

Du kan lære mer ved å lytte til podcasten «Unburnable: The People vs. Arctic Oil» som er laget av Radio Wolfgang og handler om søksmålet.