Forsker Melissa Wang analyserer farlige kjemikalier i vannprøver i Greenpeace-laboratoriet ved Universitetet i Exeter i Storbritannia. © Alex Stoneman / Greenpeace
Forsker Melissa Wang analyserer farlige kjemikalier i vannprøver i Greenpeace-laboratoriet ved Universitetet i Exeter i Storbritannia. © Alex Stoneman / Greenpeace

Visste du at Greenpeace har et eget laboratorium? Greenpeace bruker flere metoder i arbeidet for klima og miljø og for en grønnere framtid, og en av metodene er forskning.

Forskningsenheten er en del av Greenpeace International, og har virksomheten sin i et eget hovedkvarter, The Greenpeace Research Laboratories. Fra basen sin på Universitetet i Exeter i Storbritannia tilbyr laboratoriene vitenskapelige råd og analytisk støtte til Greenpeace-kampanjer verden rundt, innenfor en rekke fagfelt.

Laboratoriene er utstyrt med maskinvare for å analysere forurensende tungmetaller og organiske stoffer i prøver tatt ute i feltet. En omfattende database med vitenskapelig litteratur har blitt bygd opp siden 1986, og er en sentral ressurs i arbeidet.

Hva gjør forskningsenheten i Greenpeace?

Ekspertisen i forskergruppa omfatter en rekke fagdisipliner, inkludert toksikologi, organisk og uorganisk kjemi, biokjemi, samt landbasert og marin økologi.

Her er noen eksempler på hva forkningsenheten jobber med:

 • Kildene til og effektene av oljesøl
  • Eksempel: Denne rapporten undersøker effekten av forurensning av sjøfugler og hekkeplassene deres etter et stort oljeutslipp.
 • Plastforurensning i havet
  • Eksempel: Denne analysen tar for seg plast i havet og de giftige kjemiske forbindelsene i plasten.
 • Giftig industriavfall
  • Eksempel: Denne case-studien fra 2021 undersøker organiske forurensende stoffer i jord- og askeprøver fra et brannområde på en dumpeplass for farlig avfall i Polen.
 • Ekstremvær, årsaker og virkninger
  • Eksempel: Denne rapporten viser virkningene ekstremvær i Afrika hadde på klimaet.
 • Viktigheten av biologisk mangfold
  • Eksempel: Denne korte analysen viser hvordan biologisk mangfold henger sammen med matsystemene våre.
 • Industriell luftforurensning
  • Eksempel: Denne rapporten viser kostnaden luftforurensning har for mennesker og økonomien.

Dette er selvsagt bare et lite utvalg av arbeidet som har blitt utført de siste 35 årene, og som forsatt pågår i dag. En full liste over alle utgivelser, briefinger, analyser og presentasjoner fra forskningsenheten finner du her.

Dr. Kirsten Thompson, ledende forsker på Greenpeace-skipet Arctic Sunrise, tar vannprøver for eDNA-analyse nær Paulet-øya ved inngangen til Weddellhavet i Antarktis. © Abbie Trayler-Smith / Greenpeace
Dr. Kirsten Thompson, ledende forsker på Greenpeace-skipet Arctic Sunrise, tar vannprøver for eDNA-analyse nær Paulet-øya ved inngangen til Weddellhavet i Antarktis. © Abbie Trayler-Smith / Greenpeace

Hvorfor er det viktig at Greenpeace sitt arbeid er forskningsbasert?

Forskning er avgjørende for miljøbeskyttelse. Mange av problemene vi står overfor globalt, som klimaendringer, utarming av ozonlaget og spredning av giftige kjemikalier, kan bare oppdages og forstås gjennom forskning.

Det er like viktig at vi kan forsvare holdningene våre til kontroversielle temaer, som kjernekraft, gjennom vitenskap. Dette kan bare gjøres på en pålitelig måte gjennom grundig analyse av dataene, og ikke ved at vi baserer kampanjene våre på følelser eller personlige oppfatninger.

LES OGSÅ: Forsker: Derfor må Greenpeace jobbe forskningsbasert

LES MER OM METODENE VÅRE HER: Slik skaper Greenpeace forandring

Meld deg på Greenpeace sitt nyhetsbrev

Få nyheter, oppdateringer og tips om klima og miljø på e-post. Du kan vente deg oppdateringer fra oss noen ganger i måneden, og kan melde deg av når som helst.

Vær med