Greenpeace undersøker, dokumenterer og avdekker årsaker til miljøødeleggelser. Gjennom lobbyisme, forbrukerpress, bevisstgjøring og direkte aksjon, jobber vi for å fremme grønne løsninger og sikre framtiden til planeten vår. 

Vi engasjerer oss der det er rom for positiv forandring, legger press på de som bestemmer, jobber fram miljøvennlige og sosialt bærekraftige løsninger og slår ned på miljøkriminalitet.

Undersøkelser

Undersøkelser er et grunnleggende element i Greenpeace sine kampanjer. Gjennom undersøkelser avdekker vi hvem som er ansvarlig for miljøødeleggelser og retter søkelys mot ting de helst vil dysse ned. Undersøkelsene våre bidrar til viktige resultater, bevis og kunnskap om miljøkriminalitet og om de som står bak, og det er denne informasjonen vi baserer kampanjene våre på. Gjennom en rekke forskjellige innfallsvinkler som feltarbeid, satellittbilder, næringslivsanalyse og varslingsarbeid, resulterer undersøkelsene våre i harde fakta og bevis som vi trenger for å oppnå forandring.

Etterforskningen vår har blant annet bidratt til å få Royal Dutch Shell ut fra Arktis, fått til et forbud mot engelsk plastavfall i Malaysia, og bidratt til at et stort område av de arktiske hav nå har forbud mot industrielt fiske.

Siden 2015 har Greenpeace også produsert gravejournalistikk. I nettmagasinet vårt Unearthed publiserer vi inngående, faktabaserte og ærlige saker som tar for seg aspekter ved klimaforandringene ingen andre belyser. Vi forteller dyptgående historier som dagsavisene ikke har mulighet til å fortelle ettersom det krever mye tid og ressurser. 

Gå i dybden med Greenpeace sine journalister her.

Lobbyisme 

Gjennom lobbyisme jobber Greenpeace med å oppfordre og overtale verdens ledere til å ta de nødvendige stegene som trengs for å beskytte planeten. Vi forsikrer oss om at kravene våre blir hørt og møtt av politikere og næringslivsledere, og vi oppfordrer dem på det sterkeste til å sette forslagene våre ut i livet.

I Norge har vi møter med politikere for å bygge støtte for kampanjene våre, bidra til rapporter og høringer, spre kunnskap og organisere arrangementer. Gjennom det politiske lobbynettverket vårt synliggjør vi nasjonale og internasjonale utfordringer som Greenpeace ønsker å gjøre relevante også på et lokalt nivå. Dette nettverket gir politikere og andre med tilsvarende innflytelse en innføring i kampanjene våre og arbeidet vårt generelt.

Globalt har Greenpeace kampanjer for å påvirke internasjonale bestemmelser og miljøvernkonvensjoner slik at de kan være så sterke og ambisiøse som mulig. Vi jobber hardt i kulissene på klimakonferanser, og oppfordrer nasjoner verden rundt til å samarbeide for vår felles framtid.

LES OGSÅ: 44 seire for klima og miljø i Norge

Ikkevoldelig direkte aksjon

Fredelig direkte aksjon har alltid vært kjernen i Greenpeace sitt arbeid. Greenpeace ble grunnlagt i 1971 av en liten gruppe mennesker som la til sjøs en gammel fiskebåt for å prøve å stoppe amerikansk atomvåpentesting på en øy utenfor kysten av Alaska.

Direkte aksjon handler om fysisk tilstedeværelse der det skjer. Vanlige mennesker verden rundt kan konfrontere maktinnehavere og minne dem på ansvaret de har ovenfor kloden vår. Aksjonene våre har som mål å øke nivået og kvaliteten på det offentlige ordskiftet. Men mest av alt ønsker vi å fremprovosere handling fra de som sitter med makt og ansvar til å skape forandring.

En ting alle aksjonene våre har til felles er at de baserer seg på prinsipper om ikkevold og personlig ansvar. Disse prinsippene henter inspirasjon fra kvekerkonseptet “å bære vitnesbyrd”, som handler om å aksjonere med samvittighet. Alle som deltar i Greenpeace sine aksjoner har fått innføring i prinsippene rundt ikkevoldelig direkte aksjon.

Skipsflåten vår gjør det mulig for oss å observere og gå til aksjon mot miljøforbrytelser verden rundt, også på avsidesliggende steder som er vanskelige å nå. Når det ikke er mulig å stoppe miljøødeleggelser med direkte aksjon, er likevel fysisk nærvær en effektiv måte å presse de som står bak til å ta ansvar. 

Les mer om sivil ulydighet her

Forskning

Alt av Greenpeace sitt arbeid baserer seg på fakta og informasjon fra forskning og undersøkelser. Kampanjene og retningslinjene våre støtter seg på arbeidet til forskere fra hele verden. 

The Greenpeace Research Laboratories er en del av forskningsenheten i Greenpeace. Med tilholdssted ved Universitetet i Exeter i Storbritannia, bidrar laboratoriene våre med tverrfaglig vitenskapelig kompetanse og analyser til Greenpeace-kampanjer verden rundt. Laboratoriene våre har utstyr og kunnskap til å analysere prøver av en rekke forskjellige stoffer og organiske materialer. Vi har også over tid bygget opp en omfattende database med forskningslitteratur som er en viktig ressurs og kilde til informasjon.

Les mer om Greenpeace sin forskningsenhet her.


Arbeidet for å beskytte planeten tar tid, og det koster å påvirke beslutningstakere og bedrifter. Greenpeace er en uavhengig miljøorganisasjon og tar ikke imot støtte fra næringsliv eller fra myndigheter noe sted i verden. Derfor er enkeltmenneskers engasjement selve ryggraden i Greenpeace. Takket være støtte fra mennesker som deg har vi drevet kampanjer i 50 år med kontorer i mer enn 40 land fordelt over hele verden. Hvis du vil støtte oss, kan du gjøre det her.

Flyfoto av en øy formet som et hjerte
Støtt arbeidet vårt for klima og miljø

Sammen utgjør vi en forskjell for den sårbare planeten vår.

Vær med