Her i Norge er det mange som har en spesiell tilknytning til havet. Mange av oss har vokst opp med badeferie om sommeren, noen seiler langs kysten, andre fisker. Det er vanskelig å forestille seg at vi risikerer å ødelegge denne fantastiske ressursen for fremtiden. Havet vårt er under massivt press fra klimaendringer, overfiske, forurensning fra plast og miljøgifter og gruvedrift på havbunnen.

De store beslutningene må tas på et internasjonalt politisk nivå. Greenpeace vil påvirke de pågående FN-forhandlingene om en ny global hav-avtale. Tusen takk til medlemmene våre som er med og støtter denne innsatsen! Du som forbruker og borger kan også bidra til beskyttelse av havet. Nedenfor ser du fem forslag til hva du kan gjøre for å engasjere deg.

  1. Skriv under på vår underskriftskampanje for en FN-avtale som skal beskytte verdenshavene. Vi har allerede over 400 000 underskrifter, og hver nye underskrift tar oss nærmere målet. Før FN-forhandlingene avsluttes skal vi levere underskriftene til norske myndighet, og be de om å gå foran i kampen for en sterk avtale.   

Les mer om hvorfor vi trenger marine verneområder her.

  1. Kjøp kun bærekraftig fisk. Industrielt overfiske kan utrydde hele arter. Bunntrålere ødelegger havbunnen, og nettene drar med seg all slags fisk, skilpadder, delfiner og andre dyr. Ikke spis fisk som er fanget med slike metoder. Spør i butikken om hvordan fisken er fanget.
  1. Unngå engangsplast. Havene våre og dyrelivet som bor der drukner i masseprodusert engangsplast. Les vår plastguide her.
  1. Støtt Klimasøksmålet mot den norske stat. Å stanse klimaendringene er viktige for å beskytte havet. Greenpeace har saksøkt staten for brudd på miljøparagrafen i Grunnloven, og vi vil møte regjeringens advokat i Borgarting lagmannsrett i november. Norge fortsetter å bore etter olje i urørte områder i Arktis, på tross av våre forpliktelser gjennom Paris-avtalen til å kutte utslippene våre. Vi vil verne naturen for framtidige generasjoner, stå sammen med oss!
  1. Stem for planeten. Global oppvarming er en av de største truslene mot havet. Det krever politisk innsats for å møte klimaendringene, og vi må innføre drastiske tiltak om vi skal holde oppvarmingen under 1,5 grader. Ha klimaet i tankene når du stemmer ved valg, enten det er lokale eller nasjonale.

LES OGSÅ: Du har sett Seaspiracy på Netflix – hva nå?

Vær med ×