Noen ganger ser man tilbake på livet og tenker «herregud, så naiv jeg var».

År 2020 er et rundt og pent tall, og da møter mange tidligere gitte klima- og miljøløfter sin tidsfrist. I 2010 inngikk store matselskaper som er medlemmer i det som kalles «Consumer Goods Forum» et løfte om å stoppe avskogingen som følge av deres produkter innen 2020.

Det er særlig produkter som palmeolje, soya, rødt kjøtt og papir som står for ødeleggelsen av verdens skoger. Selskaper som McDonald’s, Kelloggs og Nestlé for å nevne noen, er blant de store innkjøperne av disse varene. De har skylda for ødeleggelsen av verdens skoger, og de vet det.

Derfor fikk selskapene i Consumer Goods Forum skryt for sine løfter i 2010, og kunne med fornyet troverdighet påstå at de er en del av løsningen, ikke en del av problemet. Det minner litt om det oljeselskapene påstår om klimakrisen.

Nå er vi et knapt halvår unna 2020, og de er ikke i nærheten av å nå målet om null avskoging. Tvert om viser analyser fra Greenpeace at produksjon av råvarer de siste ti årene har skutt i været, og rasert skogområder på størrelse med Spania.

I Brasil har områder som gror soya økt med 45 prosent siden 2010, og i Indonesia har produksjonen av palmeolje skutt i været. Nå er det hele 75 prosent mer produksjon enn det var for ti år siden. På Elfenbenskysten har områder med kakaoproduksjon økt med hele 80 prosent. 

Greenpeace Canada activists peacefully gate-crashed the Consumer Goods Forum (CGF) Global Summit in Vancouver, Canada. The two climbers dropped a banner in the entrance of the Vancouver Convention Center that read «Forest Destroyers Forum. Failing Forests. Failing the Climate». The activists are demanding companies commit to the promises they made in 2010 to end deforestation by 2020. 
The action took place in the same week that Greenpeace International released a report which showed that at least 50 million hectares of forest – an area the size of Spain – is set to be destroyed for commodities during the 10 years of corporate commitments to end deforestation.

Samtidig spiser vi mer og mer kjøtt, som igjen påvirker avskogingen.Innen 2050 er det globale kjøttkonsumet antatt å øke med 76 prosent, soyaproduksjonen med 45 prosent og palmeoljeproduksjonen med 60 prosent. Det vil drive både klima og økosystem utfor stupet og setter vår egne liv og helse i fare.

Derfor fortsetter vi i Greenpeace å ha et skarpt blikk mot selskapene som produserer, bruker eller selger råvarer som driver avskoging. Tidligere i år utfordret vi mer enn 50 globale selskaper til å vise hva de gjør for å nå målet om null avskoging fra varene deres. Dette målet satte de selv, og det skulle nås innen 2020. Vi ba dem vise hvor og fra hvem de handler inn kjøtt, kakao, melkeprodukter, palmeolje, soya, papp og papir som brukes i produktene og matvarene deres.

Så hvordan har de fulgt opp sine egne løfter? Svaret er skuffende, men dessverre ikke overraskende. Blant selskapene som faktisk gjorde informasjonen tilgjengelig, viste alle at de kjøper fra selskaper / bedrifter som har rasert skog Ingen av de spurte kunne vise en troverdig plan for å avslutte forbindelser til avskoging. 

Man kan føle seg lurt av mindre. 

Forskere, leger og verdens ledere er alle enige; dagens industrielle modell for matproduksjon og konsum er ikke bra, verken for helsa eller jordkloden. Nesten en fjerdedel av klimagassutslippene kommer fra landbruk, skogbruk og annen arealbruk. Landbruk står for 80 prosent av verdens avskoging. Hva vi spiser og hvordan vi produserer maten er altså ingen smal sak. 

Det er vår fremtid dere stjeler, og vi må stå og se på. Vi er ikke lengre naive.  

Vårt budskap til selskapene er enkelt: enten legger dere om virksomheten slik at vi unngår klimakatastrofe og økologisk sammenbrudd, eller så avvikler dere og finner noe annet å gjøre.

Les hele Greenpeace-rapporten “Countdown to Extinction” her, og se hvilke selskaper som har brutt sine løfter, og hva vi og de må gjøre for å nå klimamålene og unngå økologisk kollaps.