Greenpeace krever i et brev til selskapet Denofa, som er Norges største importør av soya, at Denofa setter soyaimporten på vent inntil videre. Greenpeace ber også andre relevante aktører om å midlertidig stanse importen.

  • Jair Bolsonaro har drevet Brasil inn i en krise, og all soyaimport fra landet er uforsvarlig slik situasjonen er nå. Vi krever at Denofa midlertidig stanser importen av soya fra Brasil, fram til situasjonen der er stabil, sier Frode Pleym. 

Pleym mener avskogingen må ned på 2015-nivå før vi kan ta imot soya igjen. 

  •  Mellom 2012 og 2015 var avskogingen relativt lav. Tallene må tilbake dit før situasjonen anses å være under kontroll, sier Pleym.

Det har vært over 100 000 skogbranner i Amazonas i år, og de siste ukene har brannene satt internasjonalt søkelys på Bolsonaros klimafiendtlige politikk. Brannene pågår fortsatt for fullt. Nå mener Greenpeace at kommersielle selskaper må trå til.

  • Penger er tydeligvis det eneste språket Bolsonaro forstår. Da har alle selskaper som handler med Brasil et ansvar for å vise at politikken han driver er uforsvarlig, sier Pleym. 

Denofa har rykte på seg for å være et bærekraftig soyaselskap, og har blant annet vært en av drivkreftene bak en avtale som gjorde at soyaen Norge tar imot, ikke skal føre til avskoging i Amazonas. Men fordi etterspørselen etter soya bare øker, og dermed avskogingen, mener Pleym dette ikke er godt nok.

  • Det går ikke an å påstå at soyaimport er bærekraftig, og samtidig importere det fra Brasil nå, sier Pleym.

Pleym mener Denofa må ta sin del av ansvaret som et selskap som driver massiv import av soya.

  • Selv om dette selskapet ikke direkte bidrar til avskoging, tar det arealer som gjør at industrielt landbruk trenger stadig lenger inn i skogen, sier Pleym.

De nærmeste dagene er et Denofa-skip lastet med opptil 50 000 tonn soya på vei fra Brasil til Norge. Skipet er ventet å komme til Fredrikstad i løpet av helga.

Soyaimport til Norge går hovedsaklig til kraftfôr for husdyr og oppdrettslaks. Denofa importerer mer enn 400 000 tonn soya til Norge hvert år, og norsk landbruk er i dag helt avhengig av soyaimport. 

Skipet kan overvåkes via MarineTraffic på denne lenken, for å se estimert ankomsttid til Norge. Søk opp skipets navn, Hanze Goteborg:
https://www.marinetraffic.com/sv/ais/home/centerx:0.8/centery:51.4/zoom:5