Advarslene om klimakatastrofen blir stadig flere og flere. Det opplevde vi i går også, da FNs klimapanel lanserte en ny rapport som viser tydelig at klimakrisen også er en havkrise.  

Rapporten viser at isen smelter fortere, havet stiger raskere, ekstremvær rammer oftere, og det vil koste enorme summer å beskytte storbyer mot vannmassene. Klimaendringene påvirker livet i havet mye raskere enn tidligere antatt. Selv om vi handler nå og greier å begrense oppvarmingen til 1,5 grader, risikerer vi at 90 prosent av alle varmtvannskoraller dør ut. 

Sunne hav spiller en kritisk rolle i å opprettholde livet på planeten vår, for eksempel gjennom å være en matkilde for milliarder av mennesker, ved å regulere klimaet vårt og ta opp enorme mengde CO2. For å sikre livet i havet er klimapanelet klare på at vi må kutte drastisk i klimagassutslipp og tilpasse samfunnene våre til de dramatiske endringene. Her har Norge et spesielt ansvar som en av verdens største eksportører av olje og gass til å redusere klimautslipp, gjennom å stanse tildelingen av nye oljelisenser.

Et av de beste og viktigste verktøyene vi har for å beskytte havet, er å verne områder slik at dyrelivet og plantene som lever der får vokse seg sterke i fred, uten menneskelig aktivitet som forstyrrer. Ledende forskere har pekt på at vi må verne minst 30 prosent innen 2030, og Erna Solbergs nyeste hav-rapport slår fast at mer hav må vernes. Nå trenger vi ledelse fra hennes side, at hun lytter til både sin egen rapport og forskningen fra FNs klimapanel. Erna Solberg må bli med på Storbritannias lag og ta kampen for å verne 30 prosent av havet innen 2030. 

Vil du støtte oss i kampen for å begrense klimaendringene og verne havet? Støtt arbeidet vårt her.

Vær med ×