Vil du gjøre mer?
Vær med ×

Det er nå ett år siden vi lanserte vår hittil største skipsekspedisjon, for å skape engasjement for en global havavtale som FN nå forhandler om. 

Ekspedisjonen startet i den norske delen av Arktis utenfor Svalbard, hvor vi forsket på havisen og gjennomførte en fantastisk konsert på instrumenter laget av is. Målet for ekspedisjonen var Antarktis, og det har vært en fantastisk reise, som har skapt mye engasjement for å ta vare på havet.

Nå er ekspedisjonen avsluttet. Vi har hatt med forskere om bord, undersøkt syv havområder grundig og dokumentert hvordan disse områdene trues av blant annet klimaendringer, destruktivt fiske, plastforurensning og gruvedrift på havbunnen. 

Om en uke skulle den fjerde og siste runden med forhandlinger om en ny, global havavtale begynne i New York. Denne avtalen kan sikre at en tredjedel av verdenshavet beskyttes som marine verneområder, slik forskningen anbefaler, og dermed fungere som en slags Parisavtale for havet.

Disse forhandlingene er nå utsatt på ubestemt tid, for å forhindre spredning av COVID-19. Det er bra at FN utsetter møtet for å stoppe spredningen, men det endrer ikke det faktum at verdenshavet trenger beskyttelse fra overfiske, klimaendringer, havforsuring og plastforurensning. Vi vil nå bruke denne forsinkelsen til å øke presset på Norge og andre land. Det er viktig at de forplikter seg til en avtale som gjør det lettere å beskytte havet når forhandlingen gjenopptas.

Støtter du kravet om at mer hav beskyttes? Skriv under på kampanjen vår her.

Her kan du lese mer om noen av stoppene vi har hatt på vår ekspedisjon fra Arktis til Antarktis:

I Arktis tok et knippe forskere is- og vannprøver fra Framstredet mellom Svalbard og Grønland for å undersøke effektene av global oppvarming på økosystemet der.

Ved Lost City på bunnen av Atlanterhavet har vi rettet fokus mot gruvedrift på havbunnen, en ny industri som truer unike og uutforskede økosystemer. I denne rapporten kan du lese mer om farene ved å ødelegge økosystem som vi ikke har nok kunnskap om.

Ved Amazonasrevet utførte vi det første dypvannsdykket noensinne, og dokumenterte at revet er levende, unikt og større enn tidligere anslått – og dermed enda viktigere å beskytte.

I Antarktis, som var siste stopp på ekspedisjonen, undersøkte vi hvordan klimakrisen påvirker pingvinene. Funnene var dessverre ikke lystige: Antallet ringpingviner har falt med nesten 60 prosent siden de sist ble telt på starten av 1970-tallet.

Det er ingen tvil om at havet har behov for beskyttelse – nå. På ekspedisjonen har vi på kloss hold vært vitne til hvordan havisen smelter tidligere på året enn noensinne før, hvordan verdens fiskebestander overfiskes eller fiskes helt til grensen for hva som er bærekraftig, og hvordan forurensning som oljeutslipp og plast kveler livet i havet.
Bli med å kreve at havet beskyttes, skriv under!