Plastic Found in the Great Pacific Garbage Patch. © Justin Hofman / Greenpeace
For fjerde år på rad er Coca-Cola kåret til verdens største plastforurenser. Her poserer en Greenpeace-dykker med en colaflaske funnet i havet. © Justin Hofman / Greenpeace

Coca-Cola er verdens største plastforurenser etterfulgt av PepsiCo og Unilever, viser en rapport fra oktober 2021. Greenpeace forventer at selskapene snarest tar grep for å forhindre at enorme mengder plast havner i naturen.

Rapporten Brand Audit Report 2021, utarbeidet av miljøbevegelsen “Break Free From Plastic”, viser verdens verste selskaper for plastforsøpling i havet og langs strender og elvebredder. De ti verste forurenserne er:

  1. Coca-Cola
  2. PepsiCo
  3. Unilever
  4. Nestlé
  5. Procter & Gamble
  6. Mondelēz International
  7. Philip Morris International
  8. Danone
  9. Mars, Inc.
  10. Colgate-Palmolive

– Det som kommer fram i rapporten er svært bekymringsverdig. Internasjonalt bidrar disse selskapene til den massive plastforurensningen i havet som hvert år tar livet av over én million sjøfugl og hundretusenvis av andre sjødyr, sier Aud Hegli Nordø, kommunikasjonssjef i Greenpeace Norge.

Flere av selskapene hevder at de adresserer plastkrisen, uten at de har forpliktet seg til ta problemet ved roten og faktisk redusere produksjonen og forbruket av farlig og unødvendig plast og annen engangsemballasje. Greenpeace forventer at produsentene reduserer bruken av engangsplast og finner løsninger som i større grad kan gjenbrukes og resirkuleres.

– Alle aktører som bidrar til plastforurensningen har et ansvar. Selskapene må bruke ressurser på å finne nye og innovative løsninger for hvordan produktene deres kan leveres, for eksempel emballasje som kan gjenbrukes og fylles på flere ganger. Resirkulering er en del av løsningen, og Greenpeace jobber for bedre systemer for avfallshåndtering, slik at mer plast både samles inn og resirkuleres, sier Nordø.

Din stemme utgjør en forskjell. Stå sammen med oss og krev at selskapene faser ut engangsplast – skriv under her.

Plastic Waste in Verde Island, Philippines. © Noel Guevara / Greenpeace
En krabbe fanget i et plastbeger i havet ved Isla Verde-stredet utenfor Batangas City på Filippinene. © Noel Guevara / Greenpeace

Det forventes at plastproduksjonen vil dobles i løpet av de neste 20 årene. Fossilindustrien satser på å fremstille mer plast når etterspørselen etter fossilt brensel går ned.

– Med den enorme produksjonen vi forventer de neste årene, vil vi aldri kunne klare å løse denne krisen gjennom avfallshåndtering og resirkulering alene. Skal vi stanse plastforurensningen av havet og naturen må vi ta problemet ved roten og redusere bruken og produksjonen av plast dramatisk, sier Nordø.

Coca-Cola tar førsteplassen for fjerde år på rad. Ti prosent av plastsøppelet som var merket med logo tilhørte Coca-Cola. Rapporten går hardt ut mot selskapet for at de bruker mye mer penger på reklame og markedsføring enn på opprydding langs elver og strender. I 2018 lanserte Coca-Cola en grønn kampanje kalt «World Without Waste», hvor de lovte å rydde opp minst en flaske for hver nye flaske de selger.

– Denne rapporten viser helt klart at Coca-Colas kampanje om å rydde opp en flaske for hver solgte har feilet. Har man forsøplet, skal man rydde opp etter seg, men Coca-Colas oppryddingsinitiativer er i hovedsak PR-stunt. Fram til Coca-Cola faktisk forplikter seg til å redusere plastbruken og vi ser en reell nedgang i forsøpling, så oppfatter vi kampanjene deres for grønnvasking der de forsøker å fremstå som miljøvennlige uten å være det, sier Nordø.

LES MER: Løsninger på plastkrisen – og hvordan du kan bidra til å redusere forbruket av plast

En skilpadde med en plastpose på hodet. © Troy Mayne

Alle de ti selskapene på toppen av lista over verdens verste plastforurensere finnes i norske dagligvarebutikker og i de fleste norske hjem.

– Det er bekymringsverdig at vi som forbrukere har så enkel tilgang til plastprodukter som ender opp som forurensning i havet. Vi er langt bedre på panting av flasker her i Norge sammenlignet med ute i verden, så størsteparten av norske plastflasker havner ikke i naturen som forsøpling, men også her hjemme havner plast i naturen. Én bit plast i havet er én for mye, sier Nordø.

I tillegg til å ta livet av sjødyr, bidrar også engangsplasten til at enorme mengder CO2 pumpes ut i atmosfæren. I 2020 produserte Coca-Cola 2 981 421 tonn plast, noe som utgjør 14 907 105 tonn CO2-utslipp, tilsvarende 3 241 996 personbiler kjørt i ett år.

– Plastbruken i verden er både et forsøplings- og klimaproblem. For havets del betyr det mer plastforurensning, økte temperaturer, havforsuring, endringer i økosystemene og et voldsomt press på alt marint liv. Verden har funnet mer olje enn vi kan forbrenne dersom vi skal unngå de verste effektene av klimakrisen, og olja må bli liggende.

Plast: Stans plastforurensningen av havet

Plast hører ikke hjemme i havet. Les mer om vår kampanje mot plastforurensning og stå sammen med oss i arbeidet vårt for en verden med mindre engangsplast.

Vær med