Greenpeace aksjonerte torsdag utenfor Stortinget. En stor TV-skjerm viste hvordan trålefisket ødelegger det marine miljøet rundt Svalbard.

The Russian flagged vessel Konotop spotted trawling in the Arctic Ocean at 79o23.2'N 008o26.5'E Registered number M0292. IMO number7832347. As climate change causes the Arctic sea ice to recede, the Greenpeace ship Esperanza has sailed north of Svalbard, to survey the poorly understood Arctic Ocean sea bed. Meanwhile on the surface the crew are tracking and documenting fishing vessels from an industry that is encroaching on this fragile, unstudied ecosystem. Greenpeace is calling for the area of the Arctic Ocean historically protected year round by sea ice to be closed to all industrial activity, including destructive fishing.

Flere og flere trålere har de siste årene funnet veien til den såkalte Svalbaradsonen. Unike havmiljøer er truet og Greenpeace ber nå regjeringen verne havområdet rundt øysamfunnet.

– Svalbardsonen er helt unik. Norge har et internasjonalt ansvar for å ta vare på det marine miljøet her, og vi ber derfor regjeringen verne Svalbardsonen, sier Truls Gulowsen, sjef i Greenpeace Norge.

Regjeringen gjør for lite

En stor TV-skjerm ble plassert foran Stortinget fra kl. 09.00. På skjermen kunne alle se hvordan trålefisket ødelegger det marine miljøet. Anledningen var Stortingets høring om den nye naturvernmeldingen, som Greenpeace mener er for dårlig. Et titalls Greenpeace-aktivister var til stede.

– Naturvernmeldingen er alt for dårlig på marint vern. Derfor gjør vi dette, for å få fram at også det marine miljøet trenger beskyttelse, sier Gulowsen.

I februar gikk USA og Canada ut med et felles løfte om å verne 10 prosent av sine marine områder. Også Norge har lovet å verne 10 prosent av sine marine havområder, men naturvernmeldingen innfrir ikke, mener rådgiver Halvard Raavand i Greenpeace Norge.

– Norge må lære av Canada og USA. Vern av Svalbardsonen vil være et viktig skritt i riktig, retning, sier han.

Trues av utryddelse

I 2015 kom mer enn 10 prosent av all landet torsk i Norge fra den sårbare svalbardsonen. Til sammenlikning var andelen bare 1 prosent i 2001. 189 trålere har lisens til å fiske i sonen, som huser sårbare kaldtvannskoraller og flere truede bunnarter som sjøsnegler og slangestjerner.

– Områdene som har vært beskyttet av isen i Arktis er blant de siste områdene i verden som er uberørt av tråling. De trenger øyeblikkelig beskyttelse, sier Gulowsen.

Greenpeace-skipet Artic Sunrise seiler i disse dager i farvannene rundt Svalbard der det undersøker isforholdene. Som kjent er utstrekningen av den arktiske havisen rekordlav i år. Her kan du lese Larissa Beumer sin opplevelse av hvordan det nå er å være ombord på skipet. Mer enn 100.000 mennesker har skrevet under på Greenpeace sitt opprop om vern av Arktis. Skriv under du også.

Les Gulowsens blogg om Trålefiske ved Svalbard.

Les Greenpeace sin nye rapport om tråling i Svalbardsonen.

Mer om Greenpeace sin Arktiskampanje.

Presse kan ringe rådgiver Halvard Raavand på tlf. 944 89 874.