Det statseide oljeselskapet vårt Equinor er eksperter på grønnvasking. I reklamene sine framstiller de seg selv ofte som et bredt energiselskap i omstilling –  til tross for at de fortsatt produserer over 99 prosent olje og gass.

Her er fire eksempler på reklamer fra Equinor som har fått sterk kritikk for å villede publikum.

1. Equinor-reklame felt i Storbritannia

I desember 2023 ble Equinor felt for villedende reklame av det britiske reklametilsynet The Advertising Standards Authority (ASA). I annonsen som ble publisert i The Economist, skrev Equinor om vind, olje, gass og karbonfangst og at “alt er en del av det bredere energibildet”.

ASA skrev i sin avgjørelse at annonsen gir et inntrykk av at karbonfangst- og lagring, eller CCS, og energi fra vindkraft utgjør en betydelig del av Equinors forretningsaktivitet, ved siden av olje og gass. Sannheten er at over 99 prosent av energien som Equinor produserer, er fossil.

ASA avgjorde at Equinor ikke får lov til å bruke annonsen de publiserte i The Economist igjen. De ba også Equinor om å sikre at framtidige annonser med miljøpåstander ikke villeder ved å utelate viktig informasjon om hvor lite fornybar energi selskapet faktisk produserer.

2. Villedende reklame fra Equinor om gass

Reklamen i The Economist er ikke den første som er blitt felt av det britiske reklametilsynet ASA. I en reklameplakat på T-banestasjonen Westminster i London skrev Equinor: “Vi er lavkarbonenergien rett over horisonten”. I reklamen stod det også at Equinor er Storbritannias største leverandør av importert gass og en viktig leverandør av vindkraft.

Reklamen ble klaget inn til ASA, som høsten 2019 konkluderte med at det var villedende å antyde at gass har lave karbonutslipp. De ba Equinor om å fjerne reklamen. Equinor sa til Financial Times at de ikke kommer til å bruke den igjen.

LES MER om Equinors grønnvasking her

3. Provoserende reklamefilm i forbindelse med Equinors 50-årsjubileum

I anledning Equinors 50-årsmarkering i 2022 laget oljeselskapet en reklamefilm som takket blant annet naturen og miljøorganisasjoner. I reklamefilmen takket Equinor havet og vinden for å ha vært en del av “oljeeventyret”. Så takket selskapet “de som aldri slutter å utfordre oss”, med referanse til miljøorganisasjoner og miljøforkjempere. I filmen brukte Equinor bilder av unge som demonstrerer.

Reklamen fikk sterk kritikk fra blant annet Greenpeace og Natur og Ungdom. Vi mener det er hårreisende å bruke bilder av barn og unge som kjemper for framtiden sin, samtidig som Equinor planlegger å øke produksjonen av fossile brensler i årene framover. Fossile brensler er den største årsaken til klimaendringer, som truer unges framtid og livsvilkårene til mennesker over hele verden.

Du kan se hele Equinors reklamefilm her:

4. Equinor-reklame hevdet at enormt oljefelt bidrar til å redusere CO2-utslipp

Rosebank er det største uutviklede oljefeltet i Storbritannia og skal bygges ut av Equinor. Feltet er anslått til å inneholde hele 500 millioner fat oljeekvivalenter. Hvis olja og gassen fra feltet brennes, kan det føre til mer CO2-utslipp enn de årlige utslippene fra verdens 28 lavinntektsland, eller 700 millioner mennesker i det globale sør. Rosebank-prosjektet er svært kontroversielt, og planene har ført til sterke protester i Storbritannia.

I tiden før og etter at Rosebank-prosjektet ble godkjent av britiske myndigheter, kjørte Equinor flere reklamekampanjer i Storbritannia. Oljeselskapet hevdet blant annet at å bygge ut Rosebank er en del av deres bidrag til å “redusere samlede CO2-utslipp”, skriver Klassekampen.

Den britiske miljøorganisasjonen WWF-UK mente Equinors påstander var sterkt villedende og klaget inn Equinor-reklamen til reklamemyndigheten ASA i desember 2023. Saken er nå inne til vurdering.

Demonstrasjon i Mar del Plata i Argentina mot norske Equinors planer om oljeleting i Argentinahavet (Mar Argentino). © Diego Izquierdo / Greenpeace
Signer: Stopp Equinors utenlandsprosjekter

Equinor jobber for å åpne nye, kontroversielle utenlandsprosjekter, som Rosebank i Storbritannia og Bay du Nord i Canada. Dette må stoppes, signer oppropet!

Vær med

Slik kan du engasjere deg mot Equinors grønnvasking og misvisende reklame

Her er fem ting du kan gjøre for å bidra til å avsløre Equinors grønnvasking:

  1. Vær kritisk til reklame fra Equinor og andre fossilselskaper. Du kan lære mer om grønnvasking og hvordan du gjenkjenner det her.
  2. Del denne artikkelen med venner og kjente.
  3. Følg arbeidet vårt mot grønnvasking, engasjer deg og del postene våre på Instagram, Facebook og Twitter.
  4. Bruk Instagram-filteret vårt. Vi har laget et Instagram-filter som avslører sannheten om Equinor. Når du bruker filteret, begynner Equinor-logoen å dryppe av olje. Slik bruker du filteret: Åpne denne lenken i mobilen. Finn en Equinor-logo, enten fysisk eller digitalt. Beveg kameraet ditt over logoen og se at den begynner å dryppe olje. Film og del videoen din i Instagram Stories og tagg @equinor og @greenpeacenorge
  5. Støtt arbeidet vårt mot grønnvasking. Greenpeace er verdens største uavhengige miljøorganisasjon og tar av prinsipp ikke imot støtte fra myndigheter eller selskaper. Derfor er vi avhengige av støtten fra engasjerte enkeltpersoner som deg.
Flyfoto av en øy formet som et hjerte
Støtt arbeidet vårt for klima og miljø

Sammen utgjør vi en forskjell for den sårbare planeten vår.

Vær med