Greenpeace-demonstrasjon utenfor Nærings- og fiskeridepartementet i Oslo
Greenpeace demonstrerte utenfor Nærings- og fiskeridepartementet i Oslo i forbindelse med at Equinor la fram sin årsrapport i mars 2024.

Denne uken la Equinor fram sin årsrapport og bærekraftsrapportering for 2023. Equinors egne tall viser svart på hvitt at selskapet bidrar til å forverre klimaforandringene ved å produsere mer olje og gass, og at omstillingen går altfor sakte. Selskapet produserte kun 0,15 prosent fornybar energi i 2023, resten var fossil energi.


I 2023 gikk 80 prosent av Equinors investeringer til olje og gass. I tillegg økte Equinors totale utslipp med 3 prosent som følge av økt olje- og gassproduksjon.  

FN og Det internasjonale energibyrået har advart om at vi ikke har plass til noen nye olje- og gassprosjekter noe sted i verden hvis vi skal begrense global oppvarming til 1,5 grader. Likevel tok Equinor investeringsbeslutninger om en rekke kontroversielle prosjekter i fjor, blant annet Rosebank. Rosebank er det største uutviklede oljefeltet i Storbritannia. I Nordsjøen startet produksjonen på Breidablikk, et oljefelt som Oslo tingrett har slått fast at er ulovlig. 

Les mer om Rosebank og Equinors utenlandsprosjekter 

Equinor produserer nesten ingen fornybar energi 

Equinor omtaler seg selv som et bredt energiselskap, men selskapets årsrapport viser at produksjonen av fornybar lar vente på seg. Kun 0,15 prosent av energien Equinor produserte i 2023 var fornybar, resten var fossil energi

Greenpeace har regnet om produksjonstallene oppgitt av Equinor gjennom å bruke omregningsfaktorene fra Oljedirektoratet. Utregningen viser at Equinor i 2023 produserte totalt 1,937 GWh energi fra fornybar energi, og 1291,4 TWh fra fossil energi. 

Norges største selskap lyver når de presenterer seg selv som et bredt energiselskap. I virkeligheten er Equinor fullt opptatt med å helle bensin på klimabålet ved å åpne nye kontroversielle olje- og gassfelt i Norge og rundt om i verden.

Hvert eneste olje- eller gassprosjekt som Equinor går videre med, er stikk i strid med klimavitenskapen og statens forventninger til statseide selskaper om at de må handle i tråd med Parisavtalen. 

Equinors grønnvasking avslørt 

Equinor bruker millioner på å skjule sin manglende omstilling ved å grønnvaske seg selv gjennom sponsoravtaler og utallige reklamekampanjer.

I 2018 brukte Statoil omlag en kvart milliard norske kroner på å bytte navn til Equinor med begrunnelsen at de skulle gå fra å være et oljeselskap til et «bredt energiselskap». Seks år etter fortsetter Equinor å øke produksjonen av olje og gass, det motsatte av hva vi trenger hvis vi skal nå klimamålene våre. 

Sammen kan vi avsløre Equinors grønnvasking og kreve at selskapet bidrar til reell klimahandling. Bli med ved å kommentere på og dele posten vår på Instagram her. 

Equinors fortjeneste, vårt tap

De siste årene har Equinor tjent grovt på salg av olje og gass, godt hjulpet av Russlands invasjon av Ukraina og energikrisen i Europa med skyhøye gasspriser. I hele 2023 leverte Equinor et justert resultat på 36,2 milliarder dollar, eller rundt 382 milliarder kroner. Denne uken annonserte Equinor at konserndirektør Anders Opedal tjente 20.7 millioner norske kroner i 2023. Til sammen fikk Equinors ledelse en lønnspakke på nesten 100 millioner kroner. 

Equinors fossile fortjeneste har en mørk bakside. Den fører til tap av liv, hjem, språk og kultur som følge av hyppigere ekstremvær og økende temperaturer, samt tap av natur og biologisk mangfold. Equinors fortsatte satsing på fossil energi undergraver i tillegg Norges klimaomdømme og kredibilitet i globale klimaforum, og bremser den globale energiomstillingen verden trenger.

Næringsministeren må gripe inn 

Equinor er majoritetseid av den norske staten, og regjeringen kontrollerer 67 prosent av selskapets aksjer. Det betyr at regjeringen kan gripe inn og sikre at Equinors handler i tråd med Norges klimaforpliktelser, klimavitenskapen og eierskapsmeldingen. 

Dersom styret i Equinor ikke klarer å levere den omstillingen som trengs for at selskapet skal operere i tråd med Parisavtalen, må næringsminister Vestre bytte ut dagens styremedlemmer med noen som kan.

Demonstrasjon i Mar del Plata i Argentina mot norske Equinors planer om oljeleting i Argentinahavet (Mar Argentino). © Diego Izquierdo / Greenpeace
Signer: Stopp Equinors utenlandsprosjekter

Equinor jobber for å åpne nye, kontroversielle utenlandsprosjekter, som Rosebank i Storbritannia og Bay du Nord i Canada. Dette må stoppes, signer oppropet!

Vær med