22 år gamle Lauren MacDonald fra Skottland kjemper imot Equinors oljefelt Rosebank utenfor kysten av Shetlandsøyene. Her står hun i Stavanger i forbindelse med Equinors generalforsamling med en plakat som sier "Stop Equinor. Stop Rosebank"
22 år gamle Lauren MacDonald fra Skottland var en av dem som demonstrerte mot Equinors kontroversielle utenlandsprosjekter. MacDonald kjemper imot Equinors oljefelt Rosebank utenfor kysten av Shetlandsøyene. Se talen hennes lenger ned i artikkelen.

Forslaget fra WWF Verdens naturfond og Greenpeace om at Equinor må kutte utslippene sine i tråd med 1,5-gradersmålet ble stemt ned på kveldens generalforsamling i Equinor. Staten, som eier 67 prosent av aksjene, stemte imot til tross for at forslaget er i tråd med kravene som stilles i eierskapsmeldingen.

I en protokolltilførsel til forslaget skriver imidlertid Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) at de forventer at Equinor sitt styre følger opp forventningene i eierskapsmeldingen om at selskapene skal iverksette mål og tiltak i tråd med Parisavtalen for både indirekte og direkte utslipp. Staten vil følge opp forventningene i eierdialogen med selskapet og styret.

Les mer om forslaget vårt til Equinors generalforsamling her.


22 år gamle Lauren MacDonald fra Skottland talte under Equinors generalforsamling. Talen hennes har gått viralt:

Ragnhild Elisabeth Waagaard, leder av klima- og energiteamet i WWF Verdens naturfond uttaler følgende:

– Styret i Equinor anbefalte aksjonærene å stemme imot et forslag som var i tråd med eierskapsmeldingen, noe som tyder på at Equinor ikke er villig til å følge regjeringens føringer. Samtidig støttet NFD vårt forslag i sin protokolltilførsel og presiserte at de vil følge opp forslaget i eierdialogen med selskapet. Dette er omtrent så langt staten kan gå uten å uttrykke mistillit til Equinors styre. Nå forventer vi at selskapet setter mål og iverksetter tiltak for å begrense global oppvarming til 1,5 grader. Det betyr at det ikke er rom for ny utbygging av olje- og gassfelt.

Politisk rådgiver i Greenpeace, Halvard Raavand, sier følgende:

– Det er ironisk at Equinor peker på manglende politiske ambisjoner i sin begrunnelse for å avslå aksjonærforslaget, samtidig som vårt forslag rett og slett ba dem om å følge de nye politiske retningslinjene for statseide selskaper. Vi merker oss imidlertid statens protokolltilførsel, og forventer nå at staten kaller inn Equinor til et møte for å klargjøre at den politiske ambisjonen er at Equinor skal operere i tråd med Parisavtalen.

LES OGSÅ: Derfor må Equinors oljefelt Rosebank stoppes 

Politisk rådgiver i Greenpeace, Halvard Raavand med Ragnhild Elisabeth Waagaard, leder av klima- og energiteamet i WWF Verdens naturfond.
Politisk rådgiver i Greenpeace, Halvard Raavand med Ragnhild Elisabeth Waagaard, leder av klima- og energiteamet i WWF Verdens naturfond. Foto: Espen Mills / Greenpeace

Miljøaktivister fra hele verden demonstrerte på generalforsamlingen

Equinor planlegger å gjennomføre en rekke kontroversielle utbygginger og leteaktiviteter i Brasil, Argentina, Canada og Storbritannia. På årets generalforsamling var flere lokale aktivister fra landene som vil rammes av de nye prosjektene til stede. Generalforsamlingen fikk høre om hvordan Equinors aktiviteter vil ødelegge for lokal natur og fiskeri i ekstremt sårbare naturområder. I flere av landene er det særlig urbefolkningen som rammes, blant annet i Argentina og Canada. I tillegg var både ungdom og besteforeldre representert. 

– Equinors aktiviteter rammer sårbare grupper verden over. De har reist hit til generalforsamlingen for å fortelle oss hvordan disse uansvarlige prosjektene vil ødelegge lokale folks levevilkår, true artsmangfoldet og forverre klimakrisen. Som hovedaksjonær i Equinor har den norske regjeringen et ansvar for at Norge ikke bidrar til miljøskadelig aktivitet i andre land, og må stanse disse prosjektene umiddelbart, sier politisk rådgiver i Greenpeace, Halvard Raavand.

Greenpeace-aktivister protesterer mot Equinor før selskapets generalsforamling finner sted i Stavanger. De krever at oljegiganten går med på klimamål som er i tråd med Parisavtalen, både på kort og lang sikt. Aktivister fra Argentina, Brasil, Storbritannia og Canada, samt fra andre miljøorganisasjoner, var også med på protesten.
Greenpeace-aktivister protesterer mot Equinor før selskapets generalsforamling finner sted i Stavanger. De krever at oljegiganten går med på klimamål som er i tråd med Parisavtalen, både på kort og lang sikt. Aktivister fra Argentina, Brasil, Storbritannia og Canada, samt fra andre miljøorganisasjoner, var også med på protesten. Foto: Espen Mills / Greenpeace

Investorer er bekymret for Equinors manglende omstillingsevne

Tidligere i år sendte 18 store aksjonærer i Equinor et brev til statsminister Jonas Gahr Støre der de uttrykte bekymring for selskapets manglende planer for å nå 1,5-gradersmålet. Blant aksjonærene bak brevet stod Storebrand, KLP, Danske Bank og en rekke internasjonale investorer.

– Det er et tydelig signal til Equinor når så mange store aksjonærer går ut og er kritiske til selskapets manglende omstillingsevne. Staten, som hovedaksjonær, er nødt til å ta ansvar og sørge for at Equinor sine aktiviteter er i tråd med Parisavtalen, og at selskapet begynner en omfattende omstilling vekk fra fossilt og over til fornybart, sier Ragnhild Elisabeth Waagaard, leder av klima- og energiteamet i WWF.

Flyfoto av en øy formet som et hjerte
Støtt arbeidet vårt for klima og miljø

Sammen utgjør vi en forskjell for den sårbare planeten vår.

Vær med