Dumboblekkspruten er en av artene som lever i dyphavet i Arktis.
Dumboblekkspruten er en av artene som lever i dyphavet i Arktis.

Norge blir det første landet i verden som åpner for gruvedrift på havbunnen.  

– Dette er en katastrofe for havet. Norge åpner nå for irreversible inngrep i områder hvor naturen er helt ukjent. Det eneste Stortinget er redde for er at Kina skal utkonkurrere Norge, ikke konsekvensene for livet i havet. Det er uakseptabelt, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge. 

– Greenpeace har vist at vi er klare for å konfrontere industrien, enten det er i Stillehavet eller i Arktis. Vi vil jobbe mot ethvert gruveprosjekt som kommer til Stortinget for behandling. Vi kommer ikke til å la Norge rasere den siste urørte naturen i våre farvann, sier Pleym.

LES OGSÅ: Alt du må vite om gruvedrift på havbunnen

Åpner for leting og utvinning av havbunnsmineraler

Aksjon mot gruvedrift på havbunnen i Stillehavet denne uka. Norske Amanda Helle var en av aktivistene. Du kan lese mer om protesten her.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har gått sammen med Høyre og Frp for å åpne for gruvedrift på havbunnen. Forslaget innebærer at det åpnes for leting og utvinning av havbunnsmineraler på norsk sokkel, men at spørsmålet om utvinning skal opp til behandling i Stortinget på nytt ved utdeling av utvinningslisenser.

Åpningen baseres på det samme kunnskapsgrunnlaget som har blitt grundig kritisert av regjeringens egne fagmiljøer og et samlet forskningsmiljø. 

– Disse naturinngrepene vil skje i et helt ukjent område, vår siste villmark. Vi vet ikke hvilke konsekvenser dette vil ha for økosystemene i havet, for truede arter som hval og sjøfugl, eller for fiskebestandene vi baserer vårt livsgrunnlag på, sier Pleym. 

LES MER om trusler mot havet

Planen for gruvedrift på havbunnen sterkt kritisert

Stortingsmeldingen som åpner for gruvedrift på havbunnen har blitt sterkt kritisert for å ha et for svakt kunnskapsgrunnlag, både når det gjelder virkningene på miljø og i vurderingene av ressursgrunnlaget og lønnsomheten i industrien.

Miljødirektoratet har blant annet slått fast at konsekvensutredningen ikke oppfyller de juridiske kravene til en slik utredning. Det samme bekrefter en juridisk utredning foretatt av advokatfirmaet Wikborg Rein. 

– Ved å åpne for gruvedrift på havbunnen har Norge mistet all troverdighet som en ansvarlig havnasjon. Norge kan ikke reise til FN med bærekraftig havforvaltning som hovedprioritering og samtidig ignorere nasjonal og internasjonal lov, forskere og sine egne miljøfaglige institusjoner, sier Pleym.

Signer: Stopp gruvedrift på havbunnen

Vi må stoppe gruvedrift på havbunnen. Vi er allerede flere hundre tusen mennesker som står sammen mot den nye skadelige industrien. Bli med, signer oppropet.

Vær med