Klimasøksmålet - Greenpeace og Natur og Ungdom foran Oslo tingrett
Det nye klimasøksmålet ble behandlet i Oslo tingrett i november og desember 2023. Greenpeace og Natur og Ungdom utenfor Oslo tingrett. © Marthe Haarstad

I januar vant miljøorganisasjonene Greenpeace og Natur og Ungdom over staten på alle punkter i et nytt klimasøksmål. Oslo tingrett kjente tre olje- og gassfelt ugyldige. Staten anket klimadommen, og lagmannsretten har nå bestemt at hovedkravet og den midlertidige forføyningen behandles hver for seg.


Oslo tingrett kom i januar med en knusende dom som kjente olje- og gassfeltene Tyrving, Breidablikk og Yggdrasil ugyldige. Domstolen innvilget også kravet til midlertidig forføyning, altså et forbud mot at staten kan gi nye tillatelser for videre utbygging eller produksjon på de tre feltene.

Siden klimadommen og det tvangskraftige forbudet kom i januar, har staten bedt lagmannsretten om at forbudet hastebehandles separat fra dommen. Lagmannsretten har nå godkjent at forbudet skal få separat, skriftlig hastebehandling allerede i april.

Les mer om det nye klimasøksmålet her

Ser fram til behandling av klimasøksmålet i lagmannsretten

– Statens sterke ønsker om en separat hastebehandling av forbudet undergraver den helhetlige behandlingen som denne viktige saken krever. Vi ser likevel fram til å bidra til grundig ankebehandling i lagmannsretten. Vi har en sterk tingrettsdom i ryggen, og forventer derfor at vi får medhold i alle punkter nok en gang, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge.

Lagmannsretten har også innvilget statens ønske om at forbudet ikke lenger er tvangskraftig. Organisasjonene minner imidlertid om at forbudet likevel gjelder selv om det ikke lenger er straffbart å trosse det ved å fortsette utbygging av oljefeltene.

– Det er bekymringsfullt at staten ønsker seg en hastebehandling for å kunne tillate utbygging, som kan dømmes ulovlig også av lagmannsretten kort tid etter. Det er en kortsiktig løsning, og myndighetene må være mer føre-var når det er spørsmål om gyldigheten til tillatelsene utbyggingen er basert på, sier Gytis Blaževičius, leder i Natur og Ungdom.

LES OGSÅ: Det nye klimasøksmålet: Forbudet består

– I strid med dommen fra Høyesterett

Det nye søksmålet var en videreføring av det første klimasøksmålet som gikk tre runder for retten i årene 2017–2020. Dommen fra Høyesterett brakte med seg noen viktige gjennomslag for miljøet: staten plikter å konsekvensutrede de globale klimavirkningene av nye oljefelt før disse kan godkjennes.

– Det vil være svært uklokt og uansvarlig om staten undergraver domstolsprosessen ved å gi tillatelser for videre utbygging nå. Alle er tjent med en grundig og helhetlig behandling av denne viktige saken i lagmannsretten, sier Pleym.

– Staten har handlet stikk i strid med dommen fra Høyesterett, og tingretten har derfor kjent feltene ulovlige. Klimaendringene er her og det er på høy tid at staten begynner å respektere klimavitenskapen, for oss og for kommende generasjoner, sier Blaževičius.

Datoer for behandlingen av hovedspørsmålet, altså hvorvidt feltene ble ulovlig godkjent, er foreløpig ikke satt.

Støtt kronerullingen for klimasøksmålet

Støtt det nye klimasøksmålet. Greenpeace og Natur og Ungdom krever at staten lytter til egen Høyesterett og stanser nye oljeprosjekter. Vi trenger din hjelp.

Vær med