Bli med og stans verdens nordligste oljefelt

Visste du at oljeindustrien nå jobber for å få godkjent en plan om å bygge verdens nordligste oljefelt i Norge? Equinor skal innen nyttår levere en søknad for Wisting, før det skal behandles av Stortinget neste vår. Oljefeltet ligger i Arktis, 300 km nord for Finnmark, farlig nært iskantsonen og sårbare bestander av sjøfugl, fisk og sjøpattedyr. Om feltet godkjennes, vil 500 millioner fat olje havne på markedet. Det vil produsere olje til 2058, åtte år etter at verden skal ha oppnådd null utslipp. Når all denne olja forbrennes, vil det føre til utslipp tilsvarende alle norske utslipp i fire år. En utbygging vil ifølge Equinor koste 60-75 milliarder kroner og kreve enorme mengder strøm. Dette er penger og kraft som heller må investeres i en rettferdig, grønn omstilling.
Har skrevet under Mål

{{counter}}

{{blockData.counterGoalValue}}

Stopp Wisting, verdens nordligste oljefelt

Vi krever at Stortinget avslår Equinors søknad om å bygge ut verdens nordligste oljefelt.

Jeg ønsker å fortsette å gjøre en innsats for planeten vår og motta informasjon fra Greenpeace om hvordan jeg kan bli med og beskytte klima og miljø. Les personvernreglene våre her.

Din signatur utgjør en forskjell. Jo flere som signerer, desto større sjanse har vi for å stoppe verdens nordligste oljefelt.

Signed up Goal

{{counter}}

{{blockData.counterGoalValue}}

Bli fast giver

Vi tar av prinsipp ikke imot støtte fra myndigheter eller selskaper. Et fast bidrag fra deg gjør at vi kan fortsette å undersøke, aksjonere og legge press på politikere og selskaper.

Hvorfor er det viktig at vi stanser utbygging av Wisting?

Greenpeace krever at planene om verdens nordligste oljefelt legges på is

Bli med og legg press på politikerne på Stortinget, slik at vi kan for første gang i historien kan stanse en godkjenning av et oljefelt i Norge.
Om vi stanser oljefeltet Wisting, vil det være en historisk seier. Det vil være første gang vi stanser en tillatelse til produksjon av olje og gass i Norge.

Vi har ingen tid å miste

Både IEA og FNs klimapanel er klare på at ingen nye olje-, gass- eller kullprosjekter kan godkjennes etter 2021 om vi skal nå 1,5-gradersmålet. Vi har ingen tid å miste i den enorme energiomstillingen vi skal gjennom. Skal vi lykkes med en rettferdig omstilling fra fossilt til fornybart, kan vi ikke godkjenne ett eneste nytt oljefelt. Vi må heller bruke pengene på å investere i grønn omstilling, både gjennom at staten tar mer risiko i nye, grønne næringer, men også gjennom å investere i etter- og videreutdanning for oljearbeiderne.

Underskriftene skal overleveres medlemmene av Energi- og miljøkomiteen på Stortinget i forkant av deres behandling av saken.

Les mer om Wisting her.