DEN PÅGÅENDE KLIMATKRISEN KOSTAR LIV

Vi vet att klimatkrisen är här, det är inte längre några tvivel. Vår framtid och överlevnad hotas av stigande havsnivåer, orkaner, torka, bränder, värmeböljor och extremväder. Klimatkrisen har redan kostat liv, ödelagt hem och lämnat miljontals utan tak över huvudet eller möjlighet att få tag på föda. I en tid av kris är det viktigare än någonsin att vi går samman och vidtar de åtgärder som krävs för en hållbar framtid! Världens regeringar måste visa att de tar klimatkrisen på lika stort allvar som coronakrisen – och sluta investera i det som förstör vår planet.

NÖDLÄGE FÖR KLIMATET

Använd din röst, kräv att politikerna agerar mot klimatkrisen och sätter människors, djurs och vår planets hälsa först. Vi är ett nödläge för klimatet – tiden att agera är NU. Är du med oss?

Genom att skriva under våra krav går du även med på att hållas uppdaterad om vårt kampanjarbete. Vi respekterar din integritet. Läs vår sekretesspolicy

Och för att du är en del av den globala miljörörelsen och agerar med oss! Tillsammans gör vi skillnad för vår planet.

STEG 3/3: Bli givare

I år fyller Greenpeace 50 år och ända sedan start har vi varit miljöns förkämpe – utan påverkan från varken regeringar eller företag. Idag är vi världens största oberoende miljöorganisation, som enbart kan fortsätta kämpa för klimatet tack vare finansiering från privatpersoner som du. Om det behövs är vi redo att fortsätta det här arbetet i 50 år till, och så länge som det krävs – vill du vara med och bidra? Varje gåva gör skillnad – tack för ditt stöd.

Klimatkrisen sker just nu

Sommaren 2021 var det knappast någon som kunnat undgå larmet från FN:s klimatpanel IPCC att klimatkrisen inte längre är ett framtida hot. Den är här, den är verklig och konsekvenserna riskerar att bli än värre framöver. Brutala värmeböljor och bränder har lamslagit Sydeuropa. I både Tyskland, Belgien och Holland har människor mist livet och tvingats fly hus och hem i sommarens översvämningar. Klimatkrisen har även rört sig allt närmre oss här i Sverige, med kraftiga skyfall och översvämningar i Gävleborg och Dalarna, som lett till att folk tvingats evakuera sina hem.

Stigande temperaturer gör att extrema väderfenomen förekommer i allt högre grad. Värmeböljan 2018 gav en viss föraning, men sommarens katastrofer i bland annat Tyskland, Belgien och Nederländerna är en akut påminnelse om varför vi måste agera för klimatet – särskilt i ett land som Sverige, som är ett av de rikaste. Vi bör gå först i att bromsa klimatkrisen.

Ny klimatrapport avslöjar klimatets tillstånd

Den 9 augusti 2021 gav FN’s klimatpanel (IPCC) ut en rapport som innehåller den senaste vetenskapliga förståelsen av vad som sker med vårt klimat och vår planet – om vi inte lyckas bromsa den pågående globala uppvärmningen. Huvudbudskapet i rapporten är glasklart: Det är nu våra beslutsfattare måste prioritera den gröna omställningen. Rapporten är därför ett mycket viktigt verktyg när politikerna ska enas om åtgärder för att rädda klimatet under FN:s klimatmöte i Glasgow i november.

Men vad ska egentligen till för att lösa klimatkrisen?

Det korta svaret är att vi under det närmaste decenniet måste få ner utsläppen av växthusgaser till noll. Samtidigt måste vi öka naturens förmåga att binda koldioxid, bland annat genom att skydda och bevara våra hav, samt stora mängder skog och införa ett mer hållbart skogsbruk.

Alla delar av samhället måste bidra. Färre flyg, mindre animalisk produktion i lantbruket, utfasning av fossila bränslen, hållbart skogsbruk och omställning till hållbar energi.

Det finns ingen planet B

Det är avgörande att vi samarbetar och kämpar för en hållbar framtid tillsammans. Det är NU vi måste sätta in alla resurser. Det är nu våra beslutsfattare måste tänka långsiktigt och säkerställa att vi slutar utarma vår planet. Både vi och våra politiska ledare vet att det inte finns någon planet B. Som medborgare kan vi påverka politikernas beslut! Vill du vara med och mobilisera dig för vår planets, och vår, överlevnad? Var med och sätt press på beslutsfattarna och kräv en grön systemomställning, så att vi har en beboelig planet även för framtida generationer. 

Vårt planet brinner, det är dags att de med makt ser till att vi inte fortsätter mata elden.
Vi kräver därför en politik för framtiden – vi måste sluta investera i det som förstör vår planet och ställa om.

Krav till regeringen:

De med störst möjlighet, som Sveriges regering, måste leda vägen mot nollutsläpp och utforma samhällsmål i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål.

Med din underskrift i ryggen kommer vi sätta press på regeringen och de andra länderna under förhandlingarna om klimatet i FN. Din röst gör skillnad!

Politikerna måste agera mot klimatkrisen

Politiker har länge pratat om och lovat en mer klimatvänlig politik. En politik som ska ta oss ur klimatkrisen – men långtifrån tillräckligt har hänt.

Detta har lett till frustration och ur den frustrationen har en folkrörelse börjat växa fram över hela världen. Under coronakrisen har vi sett att vi kan agera snabbt och kraftfullt för att ta hand om varandra och vårt samhälle, och det är en mentalitet som vi måste ta med oss ​​in i klimatomställningen.

Coronakrisen har krävt ett globalt samordnat och konsekvent agerande. Och på samma sätt kräver klimatkrisen och de andra kriser som hotar den biologiska mångfalden i våra hav och skogar ett snabbt och samordnat agerande från regeringar världen över. Och tillsammans kan vi kämpa för en hållbar framtid – är du med oss?