Vi kräver en politik för framtiden. Vi måste sluta investera i det som förstör vår planet.

Nu när coronaviruset gör att våra samhällen går i in krisberedskap, får vi inte glömma den parallella kris vi också befinner oss i, klimatkrisen.

Den har inte kommit lika plötsligt och är inte riktigt lika nära och kännbar här jämfört med många andra delar av världen – men minst lika akut och än mer omfattande.

Och även den kräver att vi agerar gemensamt, här och nu.

Politiker har länge pratat om och lovat en mer klimatvänlig politik. En politik som ska ta oss ur klimatkrisen – men långtifrån tillräckligt har hänt.

Trots detta har våra folkvalda inte agerat tillräckligt kraftfullt i frågan. Detta har lett till frustration och ur den frustrationen har en folkrörelse börjat växa fram över hela världen.

Forskningen är tydlig, vi vet vad som behövs göras. Utsläppsminskningar kan inte längre vara en avvägningsfråga, utan en självklart prioritet, då växthusgasutsläppen måste halveras inom de närmsta tio åren, enligt IPCC. Vi måste sluta ödsla pengar, energi och tid på det som inte har någon framtid. Regeringar måste se till att man inte eldar på klimatkrisen genom att stödja fossilindustrin eller fossila infrastrukturprojekt. Och istället investera i hållbara och långsiktiga lösningar som främjar människor och miljö, på kort såväl som lång sikt.

Om vi ​​under den nuvarande coronakrisen visar att vi kan agera snabbt och kraftfullt för att ta hand om varandra och vårt samhälle, är det en mentalitet som vi måste ta med oss ​​in i klimatomställningen.

Coronakrisen kräver ett globalt samordnat och konsekvent agerande. Och på samma sätt kräver klimatkrisen och de andra kriser som hotar den biologiska mångfalden i våra hav och skogar ett snabbt och samordnat agerande från regeringar världen över.

Här i Sverige måste riksdag, regering, regioner och kommuner lyssna till forskare och experter och se till att Sverige agerar enligt Parisavtalet och säkerställer att vi uppnår riksdagens klimatmål för människor och miljö. Tillsammans kan vi kämpa för en hållbar framtid – är du med oss?