353,103 PERSONER HAR SAGT JA TILL ETT EUROPEISKT FÖRBUD AV FOSSILREKLAM!

Det här är bara början. Fossilreklamförbudet kommer att bli verklighet, frågan är bara när.

Tillsammans skapar vi historia! Ta del av det senaste från rörelsen genom hashtagen #BanFossilAds på Twitter och instagram. 

FORTSÄTTNING FÖLJER! NÅGOT STORT ÄR PÅ GÅNG OCH VI KOMMER ATT BEHÖVA DIN MEDVERKAN MER ÄN NÅGONSIN…

Förbjud fossilreklam

Tack varenda en som varit med och format rörelsen genom att skriva under det europeiska medborgarinitiativet #BanFossilAds. Namninsamlingen är nu stängd. Håll utkik efter nästa kapitel i den historiska kampen om att få till ett fossilreklamförbud!

FAQ

Bli en del av rörelsen som sätter punkt för fossilreklamen! Genom att använda din rätt att tillsammans med 1 miljon andra EU-medborgare skriva på ett s.k. European Citizen Initiative kan du bidra till en framtid där reklam för onödiga flygresor, törstiga bensinbilar och greenwashande oljebolag är förbjuden, på ett liknande sätt som tobaksindustrin inte har fritt fram att locka människor till rökning. Vi har ett år på oss att samla en miljon underskrifter. Agera nu!

Varför behöver jag fylla i mitt personnummer?

I vanligt fall ber vi inte om ditt personnummer, men i den här typen av medborgarinitiativ måste EU kunna verifiera att varje underskrift är unik och tillhör en riktig person. Det är ingen information vi tar del av, utan den skickas direkt till EU. De i sin tur använder endast informationen för att verifiera att du är en riktig person.

Vad är ett europeiskt medborgarinitiativ (ECI)?

Det s.k European citizen initiative (ECI) är det officiella namninsamlingsverktyget som Europeiska kommissionen tillhandahåller för europeiska medborgare att komma med lagförslag. Om initiativet genererar tillräckligt med stöd så måste lagförslaget behandlas av EU-kommissionen. Hjälp oss att komma upp i en miljon underskrifter på ett år!

Är Greenpeace emot reklam?

Nej, vi är inte emot reklam. Vi är emot vissa typer av reklam och vi tycker att reklambranschen, precis som alla branscher, måste ta sitt ansvar för att vi ska klara våra klimatmål.

Hur ska en lagstiftare kunna dra gränsen kring vad som är ”fossil” reklam?

All lagstiftning kräver utredning och genomarbetade underlag där undantag och gränsdragningar ingår. Det kanske är lätt att definiera reklam för en SUV med förbränningsmotor som fossilreklam, men svårare att veta hur t ex reklam för en webbtjänst som hyr ut festliga bilar till studentfiranden ska bedömas. Denna typ av avvägningar är dock det normala att utredare alltid måste göra, beskriva sina slutsatser i lagtext eller bakgrundsarbetets dokumentation och slutligen eventuellt pröva några ärenden i domstol för att reda ut hur lagen ska tolkas. I lagstiftningen kring reklam finns redan mängder av liknande definitioner (spelreklam, alkoholreklam, sexistisk reklam o.s.v) och det finns inget som tyder på att fossilreklam skulle vara svårare att definiera än något annat – tvärtom.

Kan samhället verkligen gå in och förbjuda reklam hur som helst?

Vi har redan regler som begränsar olika typer av reklam som är kopplad till konsumtion som har stora negativa konsekvenser för hälsa och samhället i stort. De mest uppenbara exemplena är tobak och alkohol. Vi har även begränsningar kring reklam för t ex läkemedel, sparfonder, spel, betting och vapen. Ett fossilreklamförbud påverkar inte yttrandefriheten eftersom all reklam är definitionsmässigt undantagen yttrandefriheten, men det kan utan tvekan påverka näringsfriheten. Greenpeace driver att fossilreklamförbudet ska utformas så det maximerar tempot i klimatomställningen: Vårt förslag på ett fossilreklamförbud bygger t ex på att biltillverkare med elbilar och delningstjänster baserat på elektrifiering snarare får mer utrymme i praktiken än nu. Oljebolag med majoriteten av sin försäljning inom fossilt bör däremot svartlistas, eftersom deras lösningar egentligen handlar om att få fortsätta med det fossila så länge som möjligt. Deras reklam om koldioxidlagring, klimatkompensation och biobränslen löser inte klimatkrisen utan distraherar mest från en riktig omställning.

Varför spelar min underskrift roll?

Kommer vi upp i en miljon underskrifter så måste Europeiska kommissionen ta upp vårt lagförslag och överväga det. Det är en OTROLIG möjlighet att göra din röst hörd! Vill du sprida initiativet i dina sociala medier kan du göra det under hastaggen #BanFossilAds

Reklamen formar samhället

Pengarna som företag lägger på reklam ökar hela tiden: 2018 sprängdes 80-miljardersvallen för svenska reklaminvesteringar. Reklam är ett effektivt verktyg för att förändra våra beteenden, forma våra konsumtionsmönster samt etablera och upprätthålla normer i samhället. Av det skälet är reklam för vissa produkter kraftigt begränsade, t ex för tobak och alkohol. Det finns idag dock inga begränsningar för hur mycket företag får marknadsföra diesel, flyg, bensinbilar och andra fossila produkter och tjänster. Dagens reklamlandskap snarare stjälper än hjälper i den gröna omställning som behövs för att vi ska nå våra klimat- och miljömål.


Fler dör av fossil förbränning än rökning

Tobaksrelaterade hälsoproblem leder enligt WHO till 8,2 miljoner dödsfall årligen. Luftföroreningar från kol, olja och gas skördar å sin sida upp till 8,7 miljoner dödsoffer årligen, enligt en ny studie. Redan 2017, baserat på lägre uppskattningar av antalet dödsfall, konstaterade Lancet Commission on Pollution and Health att 1,7% av västvärldens sjukvårdskostnader kan härledas till föroreningar. I de värst förorenade länderna är det upp emot 7% av kostnaderna. Fossilpartiklar dödar alltså, och det gör även koldioxidutsläppen som förbränningen orsakar: Skyfallen, bränder, extremväder skördar liv.


Dagens tillsyn av reklam fungerar inte

Fossilreklam är fortfarande tillåten – men vilseledande miljöargument är redan förbjudet. Problemet är att fossilföretagen, som ofta är väldigt motiverade att överdriva och hårdvinkla sin reklam gällande sin miljöpåverkan, aldrig får några kännbara konsekvenser för sina överträdelser. Greenpeace granskning visar att ett enda bötes-vite utdelats för vilseledande miljöargument i reklam i Sverige – på TIO ÅR. Fossilbolagens annonsmakare har haft sitt roliga – nu är det dags att stänga ner deras greenwashing innan den ens hamnar på annonsplats.


Fossilreklamförbud är bra för innovation och yttrandefriheten

Vissa politiker menar att reklamförbud hotar yttrandefriheten. De har inte förstått hur lagen fungerar. All reklam är definitionsmässigt undantagen vår viktiga yttrandefrihet eftersom vi måste kunna lita på informationen i reklamen. Är informationen i reklamen inte sann kan inte en fungerande och rättvis konkurrens upprätthållas. T ex kräver yttrandefriheten att ingen ska kunna efterforska en journalists källor, medan marknadsföringslagen kräver att källor till påståenden i reklam ska redovisas öppet. Reklam är en del av innovationssystemet, och när fossilreklamen begränsas ökar möjligheterna för alternativ till fossilt baserade tjänster och produkter att synas mer. Därför kan ett fossilreklamförbud bli ett viktigt inslag i att öka den gröna innovationskraften i Sverige.