KLIMATKRISEN KOSTAR LIV

AGERA MOT KLIMATKRISEN

Använd din röst, kräv att politikerna hör forskarnas larm och agerar mot klimatkrisen, och sätter människors, djurs och vår planets hälsa först. Vi är i ett nödläge för klimatet – tiden att agera är NU. Är du med oss?

Genom att skriva under våra krav går du även med på att hållas uppdaterad om vårt kampanjarbete. Vi respekterar din integritet. Läs vår sekretesspolicy

STEG 3/3: Bli givare

I år fyller Greenpeace 50 år och ända sedan start har vi varit miljöns förkämpe – utan påverkan från varken regeringar eller företag. Idag är vi världens största oberoende miljöorganisation, som enbart kan fortsätta kämpa för klimatet tack vare finansiering från privatpersoner som du. Om det behövs är vi redo att fortsätta det här arbetet i 50 år till, och så länge som det krävs – vill du vara med och bidra? Varje gåva gör skillnad – tack för ditt stöd.

Klimatkrisen sker just nu

Det råder inga tvivel om att klimatkrisen är mer än ett dystopiskt framtidsscenario. Den är här, den är verklig och konsekvenserna riskerar att bli än värre framöver. Brutala värmeböljor och bränder har under de senaste somrarna lamslagit Europa och sommaren 2022 var den varmaste sedan mätningarna startade, med fasansfulla konsekvenser där WHO rapporterar att över 15.000 personer dog till följd av värmen. 

Sommaren 2023 blev ännu en rekordsommar där den hittills högsta globala genomsnittliga temperaturen uppmättes i början av juli. På nyheterna har vi kunnat se översvämningar i Spanien och Slovenien, rekordvärme i Kina och förödande bränder i Sydeuropa, Kanada och på Hawaii. I Sverige har tusentals hem blivit översvämmade och ett tåg har spårat ur i Hudiksvall. Det är uppenbart att de globala miljöproblemen även gäller oss i Sverige, och att klimatkrisen inte bryr sig om landsgränser.

Ny klimatrapport avslöjar krisläget för klimatet

Greenpeace är djupt oroade över upptäckterna i den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC, som bland annat visar att allvarliga negativa effekter uppstår snabbare och kommer att bli allvarligare än förväntat. För närvarande ligger den genomsnittliga globala uppvärmningen på cirka 1,1°C och är på väg mot omkring 3°C.

Hur kan vi lösa klimatkrisen?

Det korta svaret är att vi under det närmaste decenniet måste få ner utsläppen av växthusgaser till noll. Samtidigt måste vi öka naturens förmåga att binda koldioxid, bland annat genom att skydda och bevara våra hav, samt stora mängder skog och införa ett mer hållbart skogsbruk.

Alla delar av samhället måste bidra. Färre flyg, mindre animalisk produktion i lantbruket, utfasning av fossila bränslen, hållbart skogsbruk och omställning till hållbar energi.

Politikerna måste agera nu

Politikerna har länge lovat en klimatvänlig politik. En politik som leder oss ut ur klimatkrisen. Men sedan FN:s klimatpanel IPCC levererade sin första rapport 1990, har utsläppen bara ökat. Både vi och våra politiska ledare vet att det inte finns någon planet B. Det är nu våra beslutsfattare måste tänka långsiktigt och säkerställa att vi slutar utarma vår planet.

Som medborgare kan vi påverka politikernas beslut! Vill du vara med och mobilisera dig mot klimatkrisen, för vår planets, och vår egen, överlevnad? Var med och sätt press på beslutsfattarna och kräv en grön systemomställning, så att vi har en beboelig planet även för framtida generationer. 

Vårt planet brinner, det är dags att de med makt ser till att vi inte fortsätter mata elden. Vi kräver därför en politik för framtiden – vi måste sluta investera i det som förstör vår planet och ställa om.

Krav till regeringen för att agera mot klimatkrisen:

De med störst möjlighet, som Sveriges regering, måste leda vägen mot nollutsläpp och utforma samhällsmål i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål.

Med din underskrift i ryggen kommer vi sätta press på regeringen och de andra länderna under förhandlingarna om klimatet i FN. Din röst behövs, är du med oss?