Underskrifter som kommer in efter den 30 oktober 2020 kommer inte att skickas in som bevis i Högsta domstolen. Men du kan fortfarande skriva under för att visa ditt stöd för det historiska klimatmålet och för att få uppdateringar från oss om hur rättegången går.

MITT I EN KLIMATKRIS VÄLJER DEN NORSKA REGERINGEN ATT ÖPPNA NYA OMRÅDEN I ARKTIS FÖR OLJEINDUSTRIN. VI KAN INTE LÅTA DET HÄR HÄNDA. DETTA HOTAR MÄNNISKORS HEM, VÄLBEFINNANDE OCH FAMILJER ÖVER HELA VÄRLDEN.

I november 2020 kommer vi och andra miljöorganisationer att möta norska staten i landets högsta domstol i ett historiskt klimatmål. Var med och visa att det finns stort stöd för ett oljefritt Arktis, skriv under idag!

2017 påbörjade Greenpeace och norska miljöorganisationen Natur och Ungdom en rättsprocess mot den norska staten för brott mot artikel 112 i Norges grundlag. Den kallas miljöklausulen och säger att både nuvarande och framtida generationer har rätt till en hälsosam miljö och en beboelig planet.

Tyvärr beslutade tingsrätten att den norska staten inte var ansvariga för utsläpp av Co2 på grund av att oljan brändes utanför Norges gränser. Men klimatkrisen har inga gränser. Olja är olja och var den än bränns bidrar den till att förstöra vår planet.

Nu har Equinor (tidigare Statoil), som till största delen ägs av norska staten, börjat leta efter nya oljefyndigheter i flera utsatta områden, inklusive Arktis.

Därför valde vi att överklaga tingsrättens beslut och under hösten 2019 mötte vi Norska regeringen i Borgartings hovrätt i Oslo. Hovrätten valde att frikänna norska staten, men de bekräftade att förbränning av norsk olja, även i andra delar av världen, är relevant under grundlagens miljöparagraf.

Detta är ett stort steg framåt och en viktig delseger – när vi nu står inför ett historiskt klimatfall i Norges Högsta domstol. Rättegången kommer att pågå mellan 4 – 13 november. Detta är kanske det viktigaste rättsfallet i Norge någonsin, och har konsekvenser för hela världen. Var med oss i kampen att skydda Arktis och vår planet!

Människor som DU kan åstadkomma verklig förändring, och tvinga politiker att agera. Du kan vara med och visa att vi väljer liv och en hälsosam planet framför olja. Hjälp oss avsluta oljeåldern – en gång för alla.

Om vi ​​vinner kan miljontals fat olja bli kvar i marken. Det kan också göra det lättare att vinna fler segrar för miljön, genom att skapa ett prejudikat så liknande mål kan vinnas i andra länder. Det är därför vi behöver DIN hjälp. Tillsammans kan vi visa domstolen att det finns ett starkt globalt stöd för att behålla oljan i marken – och skydda vår planet.

För vi vet att det som händer i Arktis – påverkar oss alla.